2012. aasta jaanuarist käesoleva aasta detsembrini viis SA TÜK Lastefond läbi kampaania, mille raames toetati kõnnipatoloogiaga lastele tehtavaid kõnnianalüüse Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse kõnnilaboris. 23 kuu jooksul viidi keskuses läbi 191 kliinilist uuringut.
Kõnnianalüüsid aitavad hinnata neuroloogilise kahjustusega, seal hulgas tserebraalparalüüsiga ehk füüsilise arengu mahajäämusega laste seisundit. Liikumisanalüüsi abil saab väga täpselt ruumiliselt ära määrata lapse liikumise ning selle põhjal teha vajalikke otsuseid, millist ortopeedilist ravi laps vajab. Uuring loob eeldused täpsemaks ravitöö planeerimiseks, misläbi on võimalik saavutada ka tervishoiuteenusele tehtavate kogukulutuste kokkuhoid.
Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse juhatuse esimehe Priit Eelmäe sõnul ongi projektist otseselt kasu saanud lapsed, kelle taastusravi fookus on tänu kõnnianalüüsile oluliselt täpsustunud ning osutatud teenused olnud seeläbi oluliselt sisukamad. „Kindlasti on läbi viidud uuringutest ja nende põhjal tehtud otsustest abi laste elukvaliteedi parandamiseks kogu edaspidise elu vältel,“ on ta veendunud.
Lastefond toetas Baltikumis ainulaadse diagnostikameetodi kasutamist ligi 50 000 euroga, mis saadi kokku mitmete erinevate projekti raames läbi viidud hoogtegevustega: reklaamiagentuur Brilliandi ning meediaagentuuri Mediapool Vizeumi kaasabil teostatud põhikampaaniaga „Käib kah.“ koguti 23 500 eurot; 01.01-31.03.2012 kõigis kauplustes üle Eesti toimunud Procter & Gamble´i heategevuskampaania „Kingi lastele rõõmu“ toetas lastele tehtavaid kõnnianalüüse 23 680 euroga ning PublicTV abiga ühistranspordivahendites lisandus annetusi 2500 eurot.
Hetkel ei ole kõnnianalüüsid riiklikult rahastatud ning kallid uuringud tuleks lapse perel oma vahenditest tasuda. Ühe analüüsi maksumus on ligi 300 eurot. Et kliiniline kõnnianalüüs oleks edaspidi paremini kättesaadav, kavatseb Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus esitada Eesti Haigekassale taotluse, et vastav teenus lisataks tervishoiuteenuste loetellu.
„Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse kollektiiv ja lapsed on tänulikud TÜ Kliinikumi Lastefondile ja selle tegevjuht Küllike Saarele, et käesolev projekt võimalikuks sai. Nüüd näeme juba ühiselt vaeva selle nimel, et saaksid võimalikuks uued sarnased ja sama edukad koostööprojektid,“ ütles Priit Eelmäe.
SA Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskus on Eestis ainus laste statsionaarse taastusraviga tegelev tervishoiuasutus. Oma 102 kohaga on keskus suurimaks statsionaarse taastusravi teenuse osutajaks Eestis.
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on laste ravitingimuste parandamiseks annetusi kogunud alates 2000. aastast ning seega üks vanimatest Lõuna-Eestis tegutsevatest heategevusfondidest. Kolmeteistkümne tegevusaasta jooksul on kogutud üle 1 miljoni euro annetusi ja toetatud hulganisti abivajajaid.