Kogutud summa abil toetatakse lastele tehtavaid kõnnianalüüse Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse kõnnilaboris. Toetussummad tehakse teatavaks Procter & Gamble’i ning Lastefondi esindajate poolt pidulikul kampaania lõpetamisel 7. mail Haapsalus.

Kampaaniat alustades lootis Lastefondi tegevjuht Küllike Saar, et selle abil saaksid vajalikud uuringud endale vähemalt 100 last. “Hea meel on tõdeda, et praegu saame kogutud summa eest toetada juba rohkem kui 200 last,” rääkis Saar. Ühe analüüsi maksumus on 230 eurot.

Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse juhatuse esimees Priit Eelmäe sõnul on kliinilise kõnnianalüüsi abil võimalik olulisel määral aidata kaasa laste elukvaliteedi parandamisele. “Kampaania käigus kogutud toetus võimaldab lisaks elukvaliteedi parandamisele märkimisväärselt optimeerida ka kulutusi tervishoiuteenustele ning suunata lapsi õigeaegselt sobivate ravimetoodikate kasutamisele,” rääkis Eelmäe. “Ühtlasi aitab see hiljem hinnata ravi efektiivsust,” täpsustas Eelmäe, kes on väga tänulik kõigile abistajatele.

Kõnnianalüüsid aitavad hinnata neuroloogilise kahjustusega, seal hulgas tserebraalparalüüsiga ehk füüsilise arengu mahajäämusega laste seisundit. Liikumisanalüüsi abil saab väga täpselt ruumiliselt ära määrata lapse liikumise ning selle põhjal teha vajalikke otsuseid, millist ortopeedilist ravi laps vajab. Vajalikud analüüsid ei ole riiklikult rahastatud.

Alates 1. jaanuarist kuni 31. märtsini toimus kõigis kauplustes üle Eesti Procter & Gamble’i heategevuskampaania „Kingi lastele rõõmu“, kus kampaanias osaleva Procter & Gamble’i 15 erineva kaubamärgi toote ostmisel toetati kõnnipatoloogiaga lapsi. „Kingi lastele rõõmu“ kampaania kogus 22 840 eurot, millega on võimalik toetada 100 last.

Ligi 26 tuhat eurot on Lastefond kogunud telefoniannetuste ja pangaülekannete abil „Käib kah.“ kampaania raames. Kuigi aktiivne kampaaniaperiood on möödas, kasvab kõnnipatoloogiaga laste analüüside toetussumma pidevalt, kuna Lastefondi annetuskontodele on võimalik ülekandeid teha ka edaspidi, lisades selgituseks „Kõnnianalüüs“.

7. mail kell 13 toimub Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses pidulik toetussummade teatavaks tegemine ning koostööpartnerite tänamine. Kohal on ka Lastefondi kampaaniaplakatilt tuttav 4-aastane Jakob, kes peab just sel päeval ise pikemalt haiglasse minema.

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on laste ravitingimuste parandamiseks annetusi kogunud alates 2000. aastast ning seega üks vanimatest Lõuna-Eestis tegutsevatest heategevusfondidest. Lastefondi missioon on äratada kaaskodanikes hoolivust ning tähelepanu kõige õrnemate ja nõrgemate suhtes.