Nüüdsest on kõigil huvilistel võimalus SA TÜ Kliinikumi Lastefondi kodulehel tutvuda infokogumikuga laste vaimse tervise häiretest, mis valmis Lastefondi, SA TÜ Kliinikumi ning Swedbanki annetuskeskkonna toel projekti „Hoolime koos laste vaimsest tervisest!“ raames.

Kogumiku eesmärgiks on anda lastega igapäevaselt tegelevatele mittemeditsiinilise haridusega spetsialistidele, eeskätt õpetajatele, teadmisi laste vaimse tervise häirete kohta. Need teadmised võivad õpetajale abiks olla lapse käitumise ja hingeelu mõistmisel ning tuua seeläbi kasu lapsele, kes õpetajaga igapäevaselt kokku puutub.

Kogumiku üks autoreid, lastepsühhiaater Anu Susi selgitab, et vaimse tervise häirete tõttu vajavad lapsed sageli koolikeskkonna kohandamist, tugispetsialistide abi ning haridus- ja meditsiinitöötajate omavahelist koostööd. „Teadmised, mille üheks allikaks võikski see kogumik olla, toetavad koostööd ja aitavad õpetajatel tähele panna märke, mis lapse võimalikule psüühikahäirele viitavad ja kaasa aidata abivõimalusteni jõudmisel,“ räägib ta.

Kogumiku koostamise üks eestvedaja, Lastefondi arendus- ja projektijuht Aneth Tuurmaa lisab, et kogumiku avaldamisega soovitakse kaasa aidata sellele, et lastega tegelevad spetsialistid oskaksid oma hoolealuste vaimsete häiretega adekvaatselt toime tulla. „On oluline, et ei leviks väärarvamust justkui piisaks laste aitamiseks nende haiglasse saatmisest, kus ta “korda” tehakse. Meditsiiniline sekkumine on küll vajalik, et viia läbi uuringuid, haigust diagnoosida ja ravida, kuid oluline ka see, mis pärast lapsest edasi saab. Diagnoosi ja meditsiinilise sekkumise kõrval vajatakse täna ka juhiseid ja suuniseid, kuidas seda last hiljem väljaspool haiglaseinu aidata ja toetada, mille osas kogumik püüabki abiks olla. Teine selle kirjutise olulisus seisneb varajases märkamises. Ehk et last ei toodaks haiglasse alles siis, kui tema seis on kriitiline, vaid osataks märgata vaimse tervise probleeme juba nende algfaasis,“ toonitab ta.

Lastefondi kodulehelt tasuta allalaetav e-kogumik „Vaimne tervis – väärtus meie kõigi jaoks“ koondab põhjalikke ülevaateid teemadest, mida käsitleti lastega tegelevatele spetsialistidele suunatud intensiivkoolituste projekti “Hoolime koos laste vaimsest tervisest” raames. 2013. aasta septembrist kuni 2014. aasta maini toimunud koolituspäevadel jagasid SA TÜ Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna tippspetsialistid teadmisi laste psüühika- ja käitumishäiretest. Muu hulgas leiavad kogumikus käsitlemist sellised teemad nagu vaimne alareng ja õpiraskused, stressiga seotud häired ning söömishäired.

Kogumiku kaasautoriteks on SA TÜ Kliinikumi psühhiaater Inna Lindre, lastepsühhiaatrid Aime Meos, Madis Parksepp, Jüri Liivamägi ja Anu Susi, psühhiaatriakliiniku õde Eveli Mesikäpp, psühholoogid Ingrid Vachtel, Katrin Pruulmann, Margit Koolmeister ja Ivika Põldsepp, logopeed-eripedagoog Hele Täär, logopeed Katre Kandimaa, sotsiaaltöötaja Kairi Nool ning TÜ psühholoogia instituudi nõustamispsühholoogia lektor Kaia Kastepõld-Tõrs.

TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku rohkem kui pooleteise miljoni euroga.