SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi eestvedamisel valmis uus väärtuskasvatust käsitlev õppematerjal “Koos on hea”, mis on nüüdsest leitav fondi kodulehel asuvast õpikeskkonnast. Lisaks on internetileheküljel võimalik tutvuda 2011. aastal välja antud samateemalise kogumikuga “Väike heategija – koos õpime tegema head!”.

Õpikeskkonna eesmärgiks on pakkuda klassi- ja aineõpetajatele ideid ja lahendusi väärtuskasvatuse mitmekesiseks ning interaktiivseks käsitlemiseks esimeses ja teises kooliastmes. Kogumik “Väike heategija – koos õpime tegema head!” ja õppematerjal “Koos on hea” annavad ülevaate väärtuste kujunemisest ja kujundamisest, pakuvad praktilisi õpetamismeetodeid ning aitavad mõtlemapanevate lugude ja huvitavate individuaal- ning rühmaülesannetega kasvatada lastes eneseusku, abivalmidust, aktiivsust, algatusvõimet ning soovi teha head. Mõlemad kogumikud on kättesaadavad nii eesti kui vene keeles.

Väärtuskasvatust käsitlevad kogumikud on valminud Lastefondi, Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse, haridusteaduste instituudi, sotsiaalpoliitika instituudi, psühholoogia instituudi, Tartu Ülikooli eetikakeskuse, Inimeseõpetuse Ühingu ning mitmete tegevõpetajate koostööna. Äsjavalminud õppematerjali “Koos on hea” väljaandmist rahastas Haridus- ja Teadusministeerium ning kogumiku “Väike heategija – koos õpime tegema head!” koostamist toetas Vabaühenduste Fond.

Õpikeskkonna leiab internetiaadressilt http://opikeskkond.lastefond.ee.

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on laste ravitingimuste parandamiseks annetusi kogunud alates 2000. aastast ning seega üks vanimatest Lõuna-Eestis tegutsevatest heategevusfondidest. Lastefondi missioon on äratada kaaskodanikes hoolivust ja tähelepanu kõige õrnemate ja nõrgemate suhtes.