SA TÜ Kliinikumi Lastefond tähistab homme oma 18. tegevusaasta täitumist. Täiskasvanuikka jõudmise valguses võttis Lastefondi nõukogu vastu otsuse tõsta fondilt abi saavate krooniliste haigustega laste toetusperioodi vanusepiiri kuni 21. eluaasta lõpuni. 

Kui muidu toetas Lastefond lapsi 18. eluaasta lõpuni, siis nüüd võttis nõukogu vastu otsuse pikendada kolme aasta võrra vanusepiiri ning jätkata laste toetamist kuni 21. eluaasta lõpuni. Otsus puudutab kõiki neid raskelt haigeid lapsi ja nende peresid, keda Lastefond hetkel pidevalt toetab ja kelle toetus muidu vanusepiiri täitumisega oleks lõppenud.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Hein selgitab, et kuna Lastefond on saanud täisealiseks ning erivajadustega last kasvatavate peredega suhtlemine on ilmestanud, et täisealisus ühtegi probleemi sotsiaalvaldkonnas ära ei lahenda ning perede elu lapse vanusest sõltuvalt kergemaks ei lähe, pigem vastupidi, siis võttis nõukogu vastu otsuse, et fond on valmis peresid toetama kolm aastat kauem. “Olen Lastefondis töötatud aja jooksul kogenud, kuidas perede jaoks on äärmiselt problemaatiline aeg, mil kõik toetuspooled korraga ära kaovad – kui Lastefond enam toetada ei saa ning ka riiklikult toetatakse pere oluliselt vähem,” räägib ta ning avaldab lootust, et raskelt haiget last kasvatavatele peredele on otsusest suurt abi.

Lastefond on tegutsemisajal toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid ligi nelja ja poole miljoni euroga. Fondi üks põhifookus on kuludokumentide alusel hüvitada raske või haruldase haigusega laste raviga seotud kulutusi, mida Eesti Haigekassa või Sotsiaalkindlustusamet ei kata kas üldse või mitte täies ulatuses. Et ka riiklike institutsioonide töötajad saaksid anda heategevusliku panuse Eesti laste ravitingimuste jätkuvaks parandamiseks, on käesoleva nädala lõpuni Lastefondi sünnipäeva puhul paigutatud Tallinnas ja Tartus valitud riigiasutustesse annetuspurgid.

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku ligi nelja ja poole miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/pusiannetus/vormista-pusiannetus/. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.