Kuna haigekassa ei tasu kogemusnõustajate teenuse eest, katab SA TÜ Kliinikumi Lastefond 2016. aastal ise täies ulatuses kliinikumi lasteosakondades viibivatele lapsevanematele pakutava kogemusnõustamise kulud.

2015. aastal kattis teenuse osutamise kuludest 75% kliinikum ning ülejäänuga toetas Lastefond. Kuivõrd haigekassa ei tasu kogemusnõustamise teenuse eest ning kliinikumil pole võimalik tänavu seda oma ressurssidest rahastada, ähvaradas teenuse osutamist katkemine. Nii otsustas Lastefond ajutiselt üheks aastaks selle eest tasumise enda kanda võtta, panustades raskelt haigete lastega kliinikumis ravil viibivate vanemate kogemusnõustamisse tänavu 12 500 eurot.

“2011. aastal käivitas Lastefond Swedbanki heategevusprojekti, “Armastan aidata” annetuskeskkonna toel pilootprojektina tänuväärse kogemusnõustajate teenuse, alul lastekliinikus,” selgitab TÜ Kliinikumi juhatuse liige Mart Einasto. Ta lisab, et esiteks oli eesmärgiks pakkuda tuge enneaegse, erivajadusega või rasket haigust põdeva lapse emale ja teistele pereliikmetele.

“Haiglas näeme, et eelkõige emad vajavad väga tuge varem sarnases olukorras olnud peredelt. Kahjuks ei ole teenus tänini Eesti Haigekassa teenuste nimekirjas, see tähendab, et haigekassa selle teenuse eest ei maksa. Oleme tänulikud, et Lastefond paneb taas õla alla ning aitab nii anda julgust ja tuge peredele, kes seda vajavad toetades sellega laste paranemist.”

Lisaks haiglanõustamisele toetab Lastefond 2016. aastal 3500 euroga kogemusnõustamist ka erinevates Tartu linna erivajadustega laste vanemate gruppides.

Lastefondi nõukogu esimehe Küllike Saare sõnul tunneb fond teenuse algatajana teatavat kohustust selle ees, et selle osutamine saaks jätkuda. “Kuna kogemusnõustamine on Lastefondi poolt ellu kutsutud ja oleme näinud omajagu vaeva, et teenus saaks riigi poolt rahastatavaks, siis oli kogemusnõustamise jätkamine TÜ Kliinikumis ja ka Tartu linna erinevates tugigruppides meie jaoks väga oluline ja isiklik teema. Seetõttu otsustasimegi käesoleval aastal kogemusnõustamise rahastamisele õla alla panna,” räägib Saar.

Kogemusnõustamine on Eestis uuenduslik ja vähepraktiseeritud sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on aidata inimesi, kes on sattunud kriisiolukorda enda või oma lapse haiguse, trauma, erivajaduse vms tõttu. Teenus aitab inimesel paremini aru saada tekkinud olukorrast, maandada kriisis tekkinud pingeid ning suunata teda kriisist väljatulekul. Kogemusnõustajana töötab inimene, kellel on samalaadne isiklik elukogemus, läbitud kriisikogemus ning nõustamisalane ettevalmistus. Kogemusnõustaja jagab sarnasesse olukorda sattunud peredega oma teadmisi ja praktilisi oskusi, mis aitasid temal raske olukorraga toime tulla.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku ligi kolme miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/annetajale/pusiannetus.