SA TÜ Kliinikumi Lastefond palub heade inimeste tuge, et soetada TÜ Kliinikumi lastekliinikule tipptehnoloogiline neurorehabilitatsiooniseade – puutetundlik laud Diamond Touch. Seade võimaldab uudse tehnoloogia abil treenida ning õpetada närvisüsteemi kahjustuse ja õpiraskustega lapsi olles esimene seesugune Eestis.

Lastekliiniku neuroloogia osakonna vanemarst-õppejõud dr Anneli Kolk selgitab, et tegemist on uue rehabilitatsioonitehnoloogiaga, mille abil saab lahendada erinevate neuroloogiliste ja psühhiaatriliste haigustega kaasnevaid probleeme. Aastas saaksid antud tehnikast abi ca 250 TÜ Kliinikumi lastekliiniku haiglapatsienti ning umbes 500 ambulatoorsel vastuvõtul käivat patsienti.

„Diamond Touch puutetundlik laud on abiks näiteks õpiraskuste, tähelepanuhäirete, käitumis- ja suhtlemiseraskuste ja epilepsiaga laste treenimisel ja õpetamisel ning see on Eestis esimene võimalus laste sotsiaalse suhtlemise, koostöö ja kognitiivse poole ühtseks treeninguks,“ räägib dr Kolk. Treening, mis seisneb väljatöötatud mängude kaudu keeruliste situatsioonide ja raskete olukordade virtuaalses lahendamises, aitab lastel koguda sotsiaalseid oskuseid ning arendada koostööd ja planeerimisoskuseid.

Puutetundlik laud võimaldab üheaegselt treenida nelja last eristades samal ajal täpselt, kes mida teeb ehk kes treenitavatest mis eesmärgil on lauda puudutanud. Süsteem arvestab liigutustepõhist sisendit ja võimaldab registreerida ülesande täitmist ja koostööpõhist tegevust ja efektiivsust.

„Just tegevuse planeerimine ja jagamine ning sellel põhineva koostöö õppimine on neurorehabilitatsioonis leidnud aina olulisema koha, seda ka laste puhul. Nimetatud uus tehnoloogia ongi selleks arendatud ja välja töötatud. See võimaldab teaduspõhiselt treenida valdkonda, mis on seni puudulikult rehabiliteeritud ja jäänud tähelepanu alt välja,“ toonitab dr Kolk.

Lastefondi tegevjuht Sandra Liiv peab oluliseks annetajate abiga ka uudsemate aparaatide soetamist kliinikumile, et üheskoos aidata veelgi paremini ning efektiivsemalt kaasa laste ravile. “Tänapäeval, mil infotehnoloogial on meie elus niivõrd suur roll, tuleks leida võimalusi, et seda järjest enam ka inimeste abistamiseks ja toetamiseks kasutada. Ning seda me antud juhul teha püüamegi,” märgib ta.

Puutetundlik laud Diamond Touch maksab pea 14 000 eurot, millest ligi 6000 eurot tasub TÜ Kliinikum. Ülejäänud 8000 euroga toetab uudse tipptehnoloogilise seadme soetamist Lastefond paludeski siinjuures abi headelt annetajatelt. Oma panuse andmiseks palub fond teha annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele lisades selgitusse “Teemantlaud”:
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Danske IBAN EE403300334408530000
Nordea IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813.

Samuti võib seadme muretsemise osas koostöövõimaluste leidmiseks võtta Lastefondiga ühendust aadressil sandra@lastefond.ee. Teemantlaud loodetakse lastekliinikule pidulikult üle anda käesoleva aasta septembris.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku kahe miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/pusiannetus.