SA TÜ Kliinikumi Lastefond aitas soetada ajukahjustusega 6-aastasele Riinile spetsiaalse silmajälgimise seadme, mis võimaldab kasutada arvutit üksnes silmade vahendusel.

Riin sündis suures hapnikupuuduses, mille tagajärjel sai tema närvisüsteem kahjustada. Tal on diagnoositud laste tserebraalparalüüs – püsiv kesknärvisüsteemi ehk aju kahjustus. Haigusest tulenevalt on Riinil füüsilise arengu mahajäämus, ta on ratastoolis ning tal esineb palju tahtmatuid ning vastutahtelisi liigutusi. Samuti on häiritud tema motoorne kõne. Iseseisvaks enesehoolduseks ei ole tüdruk võimeline.

Kuna raskesti häiritud motoorika ja motoorse kõne puudulikkus põhjustavad lapsele suhtlemisraskuseid, pakub spetsiaalne silmajälgimise seade talle kommunikatsiooni- ning arenguvõimalust.

Silmajälgimise seadme saab kinnitada sülearvuti külge ning see võimaldab arvutit kasutada ainult silmade vahendusel. Ligipääs arvutile avab omakorda kommunikatsioonivõimalused ka neile inimestele, kel see tavapäraste viisidega ei ole võimalik. Seade töötab viiterežiimi põhimõttel, kus ekraanil tähe, sõna, sümboli või kliki aktiveerimiseks tuleb selle peal ainult silmaga fokusseerida. Silmajälgimise süsteem koos spetsiaalselt disainitud kommunikaatoriga võimaldab füüsilise puudega ja kõnetutel lastel suhelda edukalt oma pereliikmete, õpetajate ja sõpradega ning tagab neile rohkem iseseisvust ja sõltumatust.

Seesugune seade on aga väga kallis, makstes 6000 eurot. Riini puhul tasus seadme maksumusest 90% maavalitsus ning pere kanda jäi sellest 10%. Kuivõrd Riini ema kasvatab last üksinda, käib ka 600 euro tasumine talle üle jõu.

“Meie jaoks on silmajälgimissüsteem väga oluline abivahend, kuid kuna kasvatan oma puudega tütart üksi, siis läheb suur osa meie pere eelarvest Riini abivahendite ostu ja rendi peale. Seetõttu palusime seadme omaosaluse tasumiseks abi Lastefondilt,” räägib tüdruku ema.

Lastefond otsustas peret selles toetada 450 euroga. Oma õla pani alla ka Tahkuranna vald, kes abistab peret 150 euroga.

Lastefondi toetustaotluste juhi Eveli Ilvese sõnul on taolise seadme olemasolu piiratud suhtlemisvõimega inimese jaoks äärmiselt tänuväärne ning Lastefondil on hea meel, et saab kaasa aidata Riinile selle soetamisele. “Eriti suurt heameelt teeb, et oma rahalise toetusega saame panustada Riini arengusse ning elukvaliteedi parandamisse,” ütleb ta.

“Oleme väga tänulikud headele inimestele ja Lastefondile, kes meid seadme muretsemisel aitasid,” lisab Riini ema.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku ligi kolme miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/annetajale/pusiannetus.