SA TÜ Kliinikumi Lastefond aitab kuni käesoleva aasta lõpuni soetada Tartu Kristlikus Noortekodus kasvavatele lastele prille, retseptiravimeid ja muid apteegikaupu ning toetab nende transporti raviasutusse.

Tartu Kristlikus Noortekodus kantakse hetkel hoolt 48 lapse ja nooruki eest. Noortekodu juhataja Kristjan Pallavi sõnul on enamjaolt tegemist tervete lastega, kes igapäevaselt ravimeid ei vaja, kuid on ka neid, kel tuleb regulaarselt retseptiravimeid tarvitada. „Põhjused on erinevad ning enamasti seotud laste minevikkudega, olles peaasjalikult just need samad, mille tõttu lapsed meie juurde on sattunud,“ räägib ta. Lisaks kulub noortekodul suure seltskonna peale ka omajagu kõikvõimalikke muid apteegikaupu ning mitmed lapsed vajavad hädasti prille.

Et noortekodul oleks retseptiravimite ja muude tarvilike apteegikaupade arvete võrra kergem igapäevaselt toimetada, pöörduti Lastefondi poole, kes otsustas kristliku noortekodu laste ja noorukite ravi toetada kokku kuni 2660 euroga aastas.

Tartu Kristliku Noortekodu MTÜ eesmärk on koolitada ja kasvatada perekonna ja kodu kaotanud lapsi, püüdes neile kindlustada võimalikult hea haridus, et nad suudaksid oma elusid elada tulevikus täisväärtuslike kodanikena.

TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku rohkem kui pooleteise miljoni euroga.