SA TÜ Kliinikumi Lastefond asus toetama koolitatud kogemusnõustajate tööd neljas Tartu linna erivajadustega laste vanemate tugigrupis tasudes kuni selle aasta lõpuni nõustajate töötasud.

Kogemusnõustamisega püütakse aidata inimesi, kes on sattunud kriisiolukorda enda või oma lapse haiguse, trauma, erivajaduse vms tõttu. Teenus aitab inimesel paremini aru saada tekkinud olukorrast, maandada tekkinud pingeid ning suunata teda kriisist väljatulekul. Kogemusnõustajatena töötavad vastava ettevalmistuse saanud spetsialistid, kes isiklikule kogemusele tuginedes pakuvad professionaalset tuge sarnasesse kriisiolukorda sattunud inimestele jagades oma teadmisi ja praktilisi oskusi, mis aitasid raskete hetkedega toime tulla.

Nõustamisteenust pakkuva MTÜ Kogemuse Jõud juht ja kogemusnõustaja Kadi Haamer räägib, et kõigi nelja Tartu linna tugigrupi – erivajadustega laste perede tugigrupi, Maarja Kooli erivajadustega laste vanemate tugigrupi, Aspergeri sündroomiga laste vanemate tugigrupi ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste vanemate tugigrupi eesmärgiks on aidata lapsevanematel taasleida eneseusk ja läbi selle toetada laste arengut ja sobitumist ühiskonnaga.

Kord kuus koos käivad tugigrupid tõstavad vanemate teadlikkust sellest, kuidas oma lapse erivajadustega paremini toime tulla ning tema arengut toetada vältides sealjuures enda läbipõlemist ning olles kursis erinevate toetusvõimalustega. “Lapsevanemad leiavad sealt endale väga vajaliku tugivõrgustiku, sest tugigrupid annavad võimaluse kogu lapse kasvamisperioodi vältel lävida inimestega, kes elavad läbi sarnaseid hetki ja koos leida vajalikud lahendused tekkinud keerulistele olukordadele,” selgitab Kadi Haamer tugigruppide töö vajalikkust.

“Kui perre sünnib eriline laps, siis tundub kogu maailm hetkega kokku varisevat. Kuid sa pead leidma endas jõu, et edasi minna. See on teekond, kus sa ei või üksi jääda. Olen väga õnnelik inimene, sest juba aastaid kuulun ma puudega laste vanemate tugigruppi, kus on koos väga erilised ja imelised inimesed. Neist on saanud meie pere. Me saame koos jagada rõõme ja muresid, toetada, jagada infot. Need kokkusaamised on tõelised akudelaadijad,” kinnitab tugigruppide olulisust üks erivajadusega lapse ema.

Seetõttu peab Kadi Haamer väga oluliseks tugigruppide järjepidevat tööd. “Erivajadustega laste vanemate elu on väga keeruline ning turvalise ja kestva grupi regulaarsed kokkusaamised annavad vanematele kindla pidepunkti hakkamasaamiseks.”

Kogemusnõustamise teenust on seni rahastanud TÜ Kliinikum koostöös Tartu Linnavalitsusega. Linna poolt eraldatud rahad aga on otsa saanud ning läbirääkimised rahastamise jätkamiseks veel käivad. Kuna see võtab aega, ähvardab grupitööd katkemise oht. Seetõttu pöördutigi Lastefondi poole, kes otsustas 1643 euroga toetada kogemusnõustajate tööd nende gruppidega tasudes käesoleva aasta lõpuni nõustajate töötasud.

Enneaegsete, erivajadustega või rasket haigust põdevate laste emadele ja teistele pereliikmetele on pakutud kogemusnõustamise teenust Lastefondi toel lastekliinikus alates 2011. aastast ning psühhiaatriakliinikus, kirurgiakliinikus ja hematoloogia-onkoloogia kliinikus alates 2013. aastast.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku kahe miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/annetajale/pusiannetus.