SA TÜ Kliinikumi Lastefond aitab annetuste abil tasuda kuulmis- ja kõnehäirega 8-aastase Patriku hipoteraapia laagris osalemise eest.

Patrikul on varases lapseeas põetud tugevate kõrvapõletike tõttu kuulmislangus ning sellest tingituna peab ta kasutama kuulmisaparaate. Seoses raskustega kuulmisel esineb poisil ka mahajäämus kõnelises arengus, lisaks vajab ta tuge füüsilises arengus. Selleks osaleb Patrik hipoteraapia laagrites, mis on tõstnud tema enesekindlust, aidanud kaasa õigele rühile ning toetanud sotsiaalseid suhteid ja psühhosotsiaalset arengut.

Ka Patrikut Tartu Hiie Koolis õpetav Kadri Muhhin on veendunud, et laagris hobustega tegelemine ning ratsutamine tulevad lapsele kasuks ning arendavad kõiki neid külgi, mis on tal eakohasest nõrgemad: “Poisi lihaskond ning koordinatsioon on nõrgad, sügavast kõnepuudest tingituna on sotsiaalne suhtlemine tema jaoks keeruline ning tal on eakaaslastest nõrgem kohanemis- ja keskendumisvõime. Seetõttu oleks igasugune sotsiaalseid suhteid ning füüsilist ja psühhosotsiaalset arengut toetav tegevus talle väga suureks abiks,“ räägib ta. „Kuna Patrik on väga heatujuline ja rõõmus laps, siis kindlasti tunneks ta hobustega tegelemisest ka väga suurt heameelt,“ lisab õpetaja.

Varasematel aastatel on Patrik saanud laagrites osaleda tänu omavalitsuse toetusele, mida tänavu aga enam ei õnnestunud saada. Seetõttu pöördutigi Lastefondi poole, kes rahastab poisi osalemist laagris 360 euroga.

Patriku ema tunnistab, et poja saavutuste nimel on pingutatud hingest, kuid üksi jääb jõudu siiski väheks. „Lapse paranemiseks on küll reaalne võimalus, kuid selleks vajalike vahendite leidmine pole ilma toeta alati võimalik. Tänu Lastefondi ja selle toetajate abikäele saab minu poeg võimaluse paranemiseks. Me saame astuda sammu edasi, et meie senised jõupingutused võimaldaksid lapsele tuleviku,“ on ta siiralt tänulik.

TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku rohkem kui pooleteise miljoni euroga.