SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond sai esmese organisatsioonina Eestis Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse (VTA) poolt tunnustuse, mis näitab vabatahtlike väärtustamist ja toetamist fondi tegevuses.

Lastefondi tegevjuhi Küllike Saare sõnul on tore just see, et vabatahtlikud ise märgi saamisega aktiivselt tegelesid ning seda väärtuslikum ja rõõmustavam on sõbra märk praegu. „Vabatahtliku sõbra märk on suurepäraseks tunnustuseks kõigile vabatahtlikele meie fondis – nad panustavad Lastefondi tegemistesse ja me hindame seda kõrgelt. Mul on ääretult hea meel, et see sai ka märgatud,“ rääkis Saar.

Vabatahtliku sõbra märk aitab inimest, kes soovib ka ise vabatahtlikuks hakata. Märgi saanud organisatsioon näitab, et ta hoolib ja tunnustab oma vabatahtlikku ning panustab vabatahtliku töösse, pakkudes talle tuge ja eneseteostusvõimalust. Märk kinnitab, et vabatahtlike kaasamine ja juhtimine on selles organisatsioonis professionaalsel tasemel.

VTA poolt välja antud vabatahtliku sõbra märgi sai Lastefond pärast pilootorganisatsioonina taotlusprotsessis osalemist, kus vaadati üle heategevusfondi hetkeseis ning lähtuvalt kvaliteedikriteeriumitele anti VTA poolt soovitusi, kuidas tõhustada Lastefondi vabatahtlike kaasamist.

Pärast pea aasta kestnud protsessi otsustas VTA nõukoda kohtumiste, osalusvaatluse ja Lastefondi poolt välja töötatud programmi põhjal, et fondi tegevus on kooskõlas kvaliteedikriteeriumitega ning fond sai endale vabatahtliku sõbra märgi. Märki saab organisatsioon kasutada kaks aastat.

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on laste ravitingimuste parandamiseks annetusi kogunud alates 2000. aastast ning seega üks vanimatest Lõuna-Eestis tegutsevatest heategevusfondidest. Lastefondi missioon on äratada kaaskodanikes hoolivust ja tähelepanu kõige õrnemate ja nõrgemate suhtes.