SA TÜ Kliinikumi Lastefond kutsub üles kõiki peresid, kus kasvab haige või erivajadusega laps, pöörduma abi saamiseks fondi poole, et saada tuge lapse ravi või hooldamisega seotud kulutuste katmisel.

Lastefond toetab oma annetajate toel kõiki Eestis elavaid lapsi, kes vajavad ravi või hooldust, mida Eesti Haigekassa ega kohalik omavalitsus ei finantseeri kas üldse või mitte täiel määral.

Abi saamiseks tuleb täita taotlusvorm, mille leiab Lastefondi kodulehelt www.lastefond.ee/abivajajale ning saata see koos vajalike lisadokumentidega e-posti aadressile eveli.ilves@lastefond.ee. Taotluse saab esitada nii lapsevanem ise kui ka arst, sotsiaaltöötaja või perele lähedane isik. Kui taotluse täitmisel tekib küsimusi, saab nõu ja abi küsida e-maili aadressil info@lastefond.ee.

Taotluse esitamise järgselt võetakse taotluse esitajaga ühendust, vajadusel täpsustatakse taotluses kirjapandut, konsulteeritakse raviarsti(de)ga ning esitatakse taotlus Lastefondi nõukogule toetusotsuse langetamiseks.

SA TÜK Lastefondi tegevusvaldkond on abivajavate laste toetamisel lai ning fond ulatab aastas erineval viisil abikäe ligi 400 lapsele. Koos toetuse andmisega tõstatatakse võimalusel ka ühiskondlik diskussioon, kuidas probleemi lahendada, ning anda impulss seadusemuudatustele ja Eesti Haigekassa toetusnimekirjade täiendamisele.