Asenduskodud üle Eesti on oodatud pöörduma SA TÜ Kliinikumi Lastefondi poole, et võimaldada oma lastele täiendavat psühholoogilist ja terapeutilist tuge.

2015. aastal kogus Lastefond kampaaniaga “Katkised hinged” annetusi asenduskodudes kasvavatele lastele täiendava psühholoogilise ja terapeutilise toe võimaldamiseks. Kuigi aktiivne kampaania on läbi, soovib fond jätkuvalt asenduskodusid selles toetada. Selleks oodatakse asenduskodude toetustaotluseid.

“Oleme jätkuvalt valmis asenduskodusid toetama, et seal elavad lastele oleks tagatud professionaalselt läbimõeldud terapeutiline abi asenduskodus kohapeal,” sõnab Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves. “Rahastame näiteks tegevusterapeutide, eripedagoogide, psühholoogide ja teiste spetsialistide teenuseid.”

Ilves rõhutab, et oluline on, et fondi poole pöördudes oleks asenduskodu juba ise leidnud sobiva spetsialisti, kes oleks valmis käima regulaarselt asenduskodus kohapeal. “Lastefond toetab asenduskodusid spetsialistidele töötasu ja transpordihüvituse maksmisel,” lisab ta. Toetuse taotlemiseks tuleks fondile esitada toetustaotlus, mille leiab Lastefondi kodulehelt: https://www.lastefond.ee/abivajajale/esita-organisatsiooni-taotlus/.

Üks asenduskodu, keda Lastefond on juba alates 2010. aastast lastele terapautilise toe pakkumisel toetanud, on Ida-Virumaal asuv Tudulinna asenduskodu. Selle juhataja Karis Mugamäe sõnul on asenduskodu lastele psühholoogiline tugi läbi erisuguste teraapiate hädavajalik, kui me soovime, et neist saaksid nende läbielamistest hoolimata tugevad, tublid ja edukad ühiskonnaliikmed.

“Seda võib võrrelda maja ehitamisega: kui me tahame, et ehitis õnnestuks, on vaja talle luua korralik ja tugev vundament, millele maja saaks toetuda nii vihma kui tugeva tuule korral. Vanemliku hooleta jäänud lapse hinges valitseb aga segadus − minevikus toimunud sündmused ja kogemused on jätnud talle sügavad hingehaavad. Seetõttu tuleb selleks, et leppida, mõista ja edasi liikuda, kõigepealt sõlmida rahu oma minevikuga. Laps peab saama oma minevikuga sõbraks ja looma enda sisemise tasakaalu. Teraapia aitab lapsel kasvada täisväärtuslikuks ühiskonnaliikmeks,” on Mugamäe veendunud.

TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku kolme miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil http://lastefond.ee/vormista-pusiannetus. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.