SA TÜ Kliinikumi Lastefond andis oma reedesel sünnipäevapeol üle aasta sotsiaaltöötaja tiitli Antsla valla sotsiaaltöö peaspetsialistile Vilve Lepikule ning aasta kohaliku omavalitsuse tiitli Käru vallale.

Esile toodi ka Tartu linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna lastekaitse spetsialisti Heili Pihot, keda samuti tänati tulemusliku koostöö ja meeldiva dialoogi eest.

Lastefondi arendusjuht Eveli Ilves selgitab, et tiitlite jagamisega soovib fond avaldada tänu ja tunnustust kohalikule omavalitsusele ja sotsiaaltöötajale, kellega Lastefondil on olnud väga meeldiv koostöö ning kes on üles näidanud siirast hoolivust abivajaja suhtes.

“Koostöö paljude kohalike omavalitsustega üle Eesti on näidanud, et see ei ole kahjuks ülemäära levinud. Nii Vilve Lepik, Heili Piho kui Käru vald paistavad silma abivajajate igakülgse toetamisega ning on teistelegi eeskujuks tehes oma tööd hinge ja armastusega,” märgib ta.

Antslast pärit Lastefondi abivajaja Raimondi ema sõnul on nad valla sotsiaaltöötajalt Vilve Lepikult väga palju tuge ja abi saanud. “Vilve leiab kõikidele probleemidele lahenduse ning julgustab meid alati enda poole pöörduma. Ta on väga tubli ja meid igakülgselt aidanud. Mul jagub talle vaid kiidusõnu.”

Ka Käru vallas elanud ning nii vallalt kui Lastefondilt seoses lapse haruldase haigusega toetust saanud Ingrit Ruddi peab oma valda igati tiitlivääriliseks. “Vald on alati meie pere suhtes väga abivalmis olnud ning leidnud võimaluse meid toetada. Valla töötajatega suhtlemine olnud lihtne ja väga positiivne.”

Aasta kohaliku omavalitsuse tiitliga tunnustab Lastefond valda või linna, kes on ajavahemikul november 2014 – november 2015 panustanud aasta peale kokku suurima summaga ühe Lastefondilt toetust taotlenud oma piirkonna abivajaja kohta; on Lastefondiga otseselt koostööd teinud ning saavutanud kokkuleppe abivajaja toetamise osas; on omalt poolt teinud koostöö meeldivaks, positiivseks ja tulemuslikuks ning on asunud abivajajat toetama Lastefondile esitatud toetustaotlusega seoses.

Aasta sotsiaaltöötajana tunnustab Lastefond aga kohaliku omavalitsuse sotsiaalala töötajat, kes on samal ajavahemikul Lastefondilt toetust taotlenud oma piirkonna abivajajat igakülgselt toetanud ning suunanud; töötab kohalikus omavalitsuses, kes läbirääkimiste tulemusel on asunud Lastefondilt abi palunud last toetama; on fondiga olnud positiivses dialoogis, eesmärgiga leida parim lahendus abivajajale ning on omalt poolt teinud koostöö meeldivaks, positiivseks ja tulemuslikuks.

Reedel, 13. novembril kogunesid Lastefondi loojad, eestvedajad ja tegevuse toetajad fondi 15. sünnipäeva puhul Atlantise restorani pidulikule tuluõhtusöögile, kus tiitlite jagamise kõrval koguti annetusi Lastefondi tänavuse põhikampaania „Katkised hinged“ tarvis. Osalustasude ja heategevusliku kunsti- ja käsitööehete oksjoniga saadi asenduskodu lastele teraapiate võimaldamiseks kokku ligi 6000 eurot.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis tähistas 14. novembril oma 15. juubelit. Fond on oma tegutsemisaja jooksul annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku rohkem kui kahe miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/annetajale/pusiannetus.