Täna, 16. mail saab SA TÜ Kliinikumi Lastefondi eestvedamisel alguse kogemusnõustamise baaskoolitus, mille eesmärgiks on ette valmistada spetsialiste, kes tuginedes enda isiklikule kogemusele suudaksid pakkuda professionaalset tuge sarnasesse kriisiolukorda sattunud inimestele.

Koolituse läbiviija, TÜ Kliinikumi hingehoidja Naatan Haamer tõdeb, et antud koolitus on professionaalsete kogemusnõustajate ettevalmistamisel ülioluline: „Kuigi nagu kogemusnõustamise nimigi ütleb, on selle teenuse puhul võtmeteguriks sarnase kogemuse olemasolu, siis tavasituatsioonist erinev olukord seab nõustajale ka teatud erinõuded. Seetõttu on hädavajalik vastava koolituse läbimine. Igasugune oskamatu abistamine võib kriisi valusat mõju veelgi süvendada ja kasu asemel kahju teha.“

Koolitus aitab lisaks nõustamise ja kriisiabi põhimõtete ja peamiste tehnikate tutvustamisele nõustajatel veenduda, et ollakse isiklikus kriisiprotsessis tasakaalustunud faasis ning õpetab ennast säästvat abistamist. „Kokkuvõtvalt võin toetudes oma kogemusele nii aitajana kui ka superviisorina väita, et empaatia ja kaastunde erinevusest arusaamine vajab õppimist ja ei sünni enamasti ilma suunava tähelepanu juhtimiseta,“ selgitab Naatan Haamer.

Kogemusnõustamise baaskoolituse I moodul leiab aset Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus 16. ja 17. mail. Esimesel koolituspäeval püütakse individuaalsete vestluste ja grupitööde alusel välja selgitada osalejate motivatsiooni ja valmisolekut kogemusnõustamise tööks, et siis teisel päeval jätkata juba sisuliste teemadega kogemisnõustamise olemusest ja kriisist.

SA TÜ Kliinikumis pakutav kogemusnõustamine on Eestis uuenduslik ja vähepraktiseeritud sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on aidata inimesi, kes on sattunud kriisiolukorda enda või oma lapse haiguse, trauma, erivajaduse vms tõttu. Teenus aitab inimesel paremini aru saada tekkinud olukorrast, maandada kriisis tekkinud pingeid ning suunata teda kriisist väljatulekul. Kogemusnõustajana töötab inimene, kellel on samalaadne isiklik elukogemus, läbitud kriisikogemus ning nõustamisalane ettevalmistus. Kogemusnõustaja jagab sarnasesse olukorda sattunud peredega oma teadmisi ja praktilisi oskusi, mis aitasid temal raske olukorraga toime tulla.

Kogemusnõustamise teenust (nii individuaal- kui grupinõustamist) pakutakse hetkel vaid TÜ Kliinikumis, kuid seda on plaanis laiendada üle Eesti. Teenuse arendamist toetas Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Alates 2013. novembrist võttis teenuse rahastamise Tartus üle SA Tartu Ülikooli Kliinikum koostöös Tartu linnaga.

TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku rohkem kui pooleteise miljoni euroga.