SA TÜ Kliinikumi Lastefond on otsustanud aidata SA TÜ Kliinikumil soetada aparatuur, mille abil on muu hulgas võimalik diagnoosida ka amblüoopiat ehk nn laisa silma sündroomi. Seadme ostu toetatakse ligi 30 000 euroga, millest pool loodetakse kokku koguda Selveri heategevuskampaania „Koos on kergem!“ raames.

Aparaat TÜ Kliinikumi laste- ja silmakliiniku patsientide võrkkesta elektrofüsioloogilise talitluse ja võimekuse hindamiseks lihtsustab ja kiirendab erinevate haiguste diagnoosimist. Seade ostetakse Saksa meditsiinitehnika firmalt Roland Consult Stasche & Finger Gmbh, kes pakkus heategevuslikus korras Lastefondile äärmiselt suurt soodustust – esialgu üle 85 000 euro maksnud aparaat soetatakse 59 500 euroga, millest pool maksab kliinikum ning ülejäänuga toetab Lastefond.

„Kuivõrd nägemisvõime aluseks on silma võrkkestas olevate valgustundlike rakkude suutlikkus salvestuda valgust ja muuta valgusimulssi neuroelektriliseks impulsiks, siis on paljude nägemisprobleemide diagnoosimise aluseks võrkkesta võimekuse mõõtmine neuroelektrilise impulsi genereerimisel,“ selgtab TÜ Kliinikumi silmakliiniku juhataja kt dr Kuldar Kaljurand lisades, et käesoleval ajal sellise võimekuse anatoomia mõõtmise võimalus Tartus ja kogu Lõuna-Eestis puudub. „Võrkkesta funktsionaalsust saame mõõta vaid nägemistabelite abil, kus patsient hindab subjktiivselt oma võimet näha. Lastel, eriti väikelastel, ei ole see sageli piisav infoallikas. Elektrofüsioloogilised mõõtmised võimaldavad objektiivselt hinnata võrkkesta nägemisvõime aluseks olevat neuroelektrilist võimekust. Sellistel mõõtmistel saadud info on aluseks erinevatele haiguste diagnoosimisele, nende ravivõimalustele ja ka nägemisvõime väljaarenemise prognoosile,“ räägib ta.

21. novembril alguse saanud haiglate lasteosakondi toetav Selveri heategevuskampaania „Koos on kergem“ käivitus üheteistkümnendat korda. Haiglaid saab kuni 8. jaanuarini toetada iga Selverist tehtud ostuga, sentide ja eurode annetuskarpidesse jätmisega ning kampaaniatoodete ostmisega. Täpsem info on leitav veebiaadressilt http://selver.ee/kampaaniad/heategevuskampaania-2013.

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on laste ravitingimuste parandamiseks annetusi kogunud alates 2000. aastast ning seega üks vanimatest Lõuna-Eestis tegutsevatest heategevusfondidest. Kolmeteistkümne tegevusaasta jooksul on kogutud üle 1 miljoni euro annetusi ja toetatud hulganisti abivajajaid.