TÜ Kliinikumi Lastefond pikendas MTÜ Maria ja lapsed toetusprojekti, jätkates Tudulinna asenduskodus ning Rakvere noortekodus ja turvakodus viibivatele lastele annetajate toel psühholoogilist nõustamist ja terapeutilist tuge pakkuvate eripedagoog-logopeedide ning tegevusterapeudi töö- ja transpordikulude katmist.

Lastefond on võimaldanud annetuste toel Tudulinna asenduskodus alates 2010. aastast ning Rakvere noortekodus ja turvakodus alates 2017. aasta suvest lastele psühholoogilist nõustamist ja terapeutilist tuge. Jätkutoetus tagab asenduskodus ja turvakodus viibivate laste arengu teraapilise toetamise ning suunamise eripedagoogi toel, võimaldades teha professionaalset kasvatustööd toimiva miljööteraapilise protsessina.

MTÜ Maria ja lapsed juhatuse liige ning asendus- ja turvakodu juhataja Karis Mugamäe räägib, et asenduskodu peamiseks eesmärgiks on saanud lastes heaolutunde loomine, kujundades neile keskkond, mis aitab terveneda ja end hästi tunda. “Oleme mõistnud, et laps suudab uusi asju õppida ja arenda vaid siis, kui ta tunneb end hästi ja turvaliselt,” nendib Mugamäe ning selgitab, et selleks teevad terapeudid lastega nii individuaal- kui ka grupitööd ning juhtumipõhiseid arutelusid personaliga.

Mugamäe tõdeb, et kõigil asenduskodusse sattunud lastel on olnud kokkupuude hoolimatuse, vägivalla, alandusega. “Nad on kaotanud usu iseendasse, inimestesse, paremasse tulevikku,” räägib ta. “Koostöös terapeutidega oleme mõistnud, et väga paljudel meie lastel puudub unistus oma tulevikust, nad ei oska unistada ega endale eluks eesmärke seada,” avaldab Mugamäe ja lisab, et koostöös terapeutidega on nad võtnud endale eesmärgi aidata lastel leida ja luua oskus unistada.

Lisaks toob ta Rakvere turvakodu puhul välja, et antud asutus on avatud vajaduspõhiselt ning tavapäraselt toob lapsed sinna politsei, kuna kodus on juhtunud ootamatu olukord, mis on lapsele ohtlik. “Turvakodus on alati eriolukord, kuna juhtumid on äärmiselt keerulised ning kriis saabub tavapäraselt alles peale keskööd,” jagab Mugamäe ning nendib, et aasta jooksul, mil turvakodu on toiminud, on turvalist ajutist pelgupaika pakutud kokku 19 lapsele, kelle seas nii väikelapsed kui ka teismelised. “Kõik lapsed, kes turvakodusse satuvad, on väga suures kriisis, neil on teadmatus ja meeletu hirm, nad käituvad ettearvamatult ja vajavad alati tugevdatud toetust ja professionaalset abi.”

Lastefond jätkab asenduskodus ja turvakodus laste arengu teraapilist toetamist kahe eripedagoog-logopeedi, Pille Kriisa ja Malle Kuuse, ning tegevusterapeut Tiina Kallavuse toel. Rakvere noortekodus ja turvakodus ning Tudulinna asenduskodus kulub kümne kuu jooksul spetsialistide töö- ja transpordikulude katmiseks kokku 12 248 eurot. 

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar nendib, et 2015. aastal korraldas fond kampaania “Katkised hinged”, millega koguti annetusi, et rahastada asenduskodudes kasvavate laste täiendava psühholoogilise ja terapeutilise toe saamist erialaspetsialistidelt. “Paraku on kampaaniaga kogutud annetussumma kolme toetusaastaga otsa saanud ning kuna riiklikul tasandil pole probleemile lahendust leitud, peame taas paluma heade annetajate abi, et lapsi jätkuvalt aidata,” tõdeb Saar.

Ta toob välja, et õnneks on asenduskodu lastele psühholoogilise toe võimaldamiseks abikäe ulatanud ka head koostööpartnerid Seve Ehitus ning triatloniklubi Trismile ürituste IRONMAN Tallinn ja IRONMAN 70.3 Otepää raames. “Käesoleval reedelgi antakse päikeseloojangul Tallinnas Vabaduse väljakul start heategevusjooksule, mille osalustasud lähevad asendus- ja turvakodudes viibivatele katkistele hingedele,” kutsub Saar üles jooksul osaledes head tegema.

Lisaks on asendus- ja turvakodus viibivatele lastele vajalikku psühholoogilist abi võimalik toetada, tehes ülekanne SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele ja lisades selgituseks “Katkised hinged”:

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813.

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku üle nelja ja poole miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/pusiannetus/vormista-pusiannetus/. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.