Käesoleva aasta septembrist jätkab SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond kahe pikaajalise projekti toetamist. Liigesehaigete laste ravivesivõimlemist toetab fond kuni 2013. aasta maikuuni 4500 euroga ning Tudulinna asenduskodu MTÜ Maria ja lapsed jätkuprojekti “Päikesekiired meie laste silmis” kuni 2013. aasta juunini 6062 euroga.

Liigesepõletikuga laste ravivesivõimlemise toetamist alustas Lastefond juba 2006. aastal, mil koguti annetusi Selveri kampaania „Koos on kergem“ raames. Liigesepõletikuga laste liikuvusele on seatud mitmed piirangud, mistõttu on koolil ning lastevanematel vähe võimalusi, et pakkuda antud diagnoosiga lastele sobivat kehalist aktiivsust. Ravivesivõimlemine aitab säilitada ning parandada liigesliikuvust, lihasjõudu ja vastupidavust. Nii tagatakse lapse võimalikult normipärane füüsiline areng ning ennetatakse terviseprobleeme, mis võivad edaspidi pärssida liigesepõletikuga inimese elukvaliteeti.

Projektiga toetab Lastefond 40 lapse ravivesivõimlemist Aura veekeskuses. Vesivõimlemist juhendab sarnaselt eelmisele hooajale TÜ füsioteraapia magistrant Maria Velgan, kes sel korral viib suure lisaväärtusena projekti raames läbi ka uurimistöö teemal „Vesivõimlemise mõju juveniilse idiopaatilise artriidiga kooliealiste laste funktsionaalsetele võimetele”.

2011. aastal alustatud projekti “Päikesekiired meie laste silmis” eesmärgiks on tagada mõnekümnele Tudulinna asenduskodu MTÜ Maria ja lapsed kasvandikule kohanemiseks ja arenguks hädavajalik professionaalne abi. Fond toetab asenduskodu tegevusterapeut-logopeed Tiina Kallavuse, eripedagoog Pille Kriisa ja füsioterapeut Margit Mälli töötasude ning Tudulinnas käimiseks vajaliku kütusekulu kompenseerimisega. Tegevusterapeut ning eripedagoog viivad ka kasvatajatega läbi koolituspäevi, et anda edasi tähelepanekuid, mis ilmnesid lastega töötades.

Tänu projektile on saavutatud väga hea koostöö Tudulinna põhikooli, lasteaia ja asenduskodu vahel. Õpetajad ning kasvatajad märkavad laste probleeme ning püüavad nüüd ka ise leida lahendusi, et parandada nende kohanemist. Projekt on toonud laste arengus olulisi muutusi paremuse poole, selle jätkamine tagab kasvandike ühtlase hea arengutaseme ning lisanduvate laste parema kohanemise.

Mõlemat projekti toetatakse tänu lahkele suure missioonitundega eraisikust annetajale, kes otsustas projekte toetada kokku 2100 euroga, ning ülejäänud maksumus on kaetud fondi arvukate püsiannetajate abiga.

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on laste ravitingimuste parandamiseks annetusi kogunud alates 2000. aastast ning seega üks vanimatest Lõuna-Eestis tegutsevatest heategevusfondidest. Lastefondi missioon on äratada kaaskodanikes hoolivust ja tähelepanu kõige õrnemate ja nõrgemate suhtes.