Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond jätkab nende diabeedihaigete laste ja noorte toetamist, kellele kaasaegse insuliinipumba soetamisel haigekassa soodustus ei laiene. Kui eelmisel aastal aitas Lastefond heade annetajate abiga soetada uuemaid Minimed 640G insuliinipumpasid 5-18-aastastele lastele, siis 2020. aastal toetab Lastefond ka 19-21-aastaseid noori.

Minimed 640G insuliinipumbad oskavad nahaaluse sensori abil ise veresuhkrut määrata ja pumba abil saab valutult ja targalt kehasse insuliini manustada. Insuliinipump teeb diabeediga lapse elu vähem valusaks ja oluliselt turvalisemaks. Glükoosisensori abil saab jälgida lapse veresuhkrut ööpäevaringselt, sensor annab alarme madala ja kõrge veresuhkru korral, seega aitab seade paremini silma peal hoida veresuhkrute liikumisel.

Alates 2019. aasta algusest katab Eesti Haigekassa kaasagese insuliinipumba Minimed 640G maksumuse 90% ulatuses kuni nelja-aastastele lastele. 5-18-aastaste laste puhul hüvitab haigekassa 90% insuliinipumba hinnast vaid sel juhul, kui eelneva pumba soetamisest on möödas enam kui neli aastat.

Lastefond ulatab abikäe neile peredele, kes on juba soetanud oma diabeedihaigele lapsele vanema ja vähemate funktsioonidega pumba ning jäävad haigekassa toetusest ilma, sest eelneva pumba soetamisest pole veel nelja aastat möödunud. Lastefond aitab soetada uue insuliinipumba juhul, kui arst kinnitab, et patsient vajab kiiremas korras uut seadet, ning haigekassa retsepti saamiseni on jäänud rohkem kui 365 päeva.

2020. aastal aitab fond insuliinipumba Minimed 640 ostmisel ka 19-21-aastaseid noori. Lastefond katab pumba maksumuse 90% ulatuses juhul kui noor õpib, haigestunud ollakse juba lapseeas ja pumbaravi on alustatud lapsena, raviarst kinnitab uue insuliinipumba vajadust ning pere vajab seadme soetamisel toetust. 10% pumba maksumusest jääb pere omaosaluseks.

Diabeeti põdevad lapsed ja noored vajavad Lastefondilt tuge aasta jooksul üle 80 000 euro ulatuses ja palume kõiki häid annetajaid neid lapsi aitama.

Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu Kristi Peegli sõnul on ühing Eesti Haigekassalt aastaid palunud pumbasoodustuse laiendamist ka 19+ vanuses noortele, kes on haigestunud lapsena, kellele pumbaravi sobib ja kes soovivad pumbaravil jätkata. “Tänane olukord, kus 19-aastaseks saanud noor peab raha pärast enda elu ja pikaajalist tervist kõige paremini toetavast ravist loobuma, ei ole mitte kuidagi kooskõlas ravieesmärkidega – hoida veresuhkur optimaalses vahemikus ning minimeerida hilistüsistuste riski. Kuna Eesti Haigekassa ei ole seni meie palvetele vastu tulnud, olemegi pöördunud meie suurepärase koostööpartneri, Lastefondi poole, kes õnneks meie muret mõistab ja on otsustanud noorte elukvaliteedi ja tervise hoidmisel suure sammu edasi astuda,” sõnas Peegel.

“Loodame väga, et hiljemalt järgmisest aastast hakkab ka Eesti Haigekassa rahastama lapsena haigestunud noorte pumba- ja sensorravi jätkamist täiskasvanuna. Inimese tervis on kõige kallim vara – seda on vaja 1. tüüpi diabeedi puhul hoida täna, siin ja praegu. Siis me ei pea rääkima diabeedi hilistüsistustest, mis ohustavad kõige enam just lapsena haigestunud 1. tüüpi diabeeti põdejaid. Kaasaegset ravi saanud diabeedihaiged ei vaja tulevikus neerudoonoreid, kõhunäärmedoonoreid ega jala implantaate, pimeda abikoertest rääkimata. Aitäh head annetajad, teie abi on hindamatu väärtusega!” lisas Peegel.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves kommenteeris, et diabeet on raske haigus ja mõjutab väga palju igapäevaelu. “Kaasaegne insuliinipump aitab pisutki kergendada igapäevast toimetulekut raske haigusega, seetõttu on Lastefond läbi aastate diabeeti põdevatele lastele toeks olnud. Veelgi keerulisem on olukord noortel inimestel, kes õpivad ja kelle rahaline toimetulek on väga haavatav. Tihtilugu ei ole neil noortel kallihinnalise insuliinipumba soetamine jõukohane ning seetõttu otsustas Lastefondi nõukogu, et ülekohtune oleks jätta sellised noored ilma võimalusest kasutada kaasaegset insuliinipumpa,” kommenteeris Ilves ja julgustas ka diabeeti põdevaid õppivaid noori Lastefondi poole pöörduma.

2019. aasta jooksul aitasime soetada kaasaegse Minimed 640G insuliinipumba 15 lapsele ning enam kui 37 000 euro ulatuses. Lastefond on aidanud soetada diabeedihaigetele lastele vajalikke insuliinipumpasid, transmittereid ja teisi lisaseadmeid alates 2011. aastast.

Diabeeti põdevaid lapsi ja noori on võimalik toetada, tehes ühekordse või püsiannetuse SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele märksõnaga “diabeet”:

Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suurimaid lastehaigla juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone Eestis. Alates 2000. aastast on Lastefond annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või –hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid üle Eesti. 19 tegutsemisaasta jooksul oleme heade annetajate abil kogunud laste ravitingimuste parandamiseks üle viie miljoni euro. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata, hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/pusiannetus/vormista-pusiannetus/. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.