Täna, 3. juulil korraldavad TÜ Kliinikumi Lastefond ja Ülikooli Kultuuriklubi 30-le TÜ Kliinikumi pisikesele patsiendile elamustepäeva, mis on täidetud elamustega nii maal, merel kui õhus.

Elamustepäeva raames saavad kliinikumi lapspatsiendid turnida Tartu Seikluspargi ronimisradadel, vaadata ja katsuda uhkeid lennumasinaid Eesti Lennundusmuuseumis ning tutvuda Eesti Vabatahtliku Mere- ja Järvepääste eestvedamisel merepäästevarustuse ja veeohutusega Võrtsjärve ääres, kus neil on võimalus ka merekaatritega järvel lõbusõitu nautida.

„Vabatahtlikud mere- ja järvepäästjad on oma südameasjaks võtnud veeturvalisuse parandamise ning veeohutuse propageerimise,“ selgitas Saadjärve vabatahtliku järvepäästeühingu juht Marge Kohtla. „Just seetõttu on meil väga hea meel, et saame lastele tutvustada seda, millega me igapäevaselt tegeleme.“ Kohtla kinnitusel ei saa alahinnata Tartu kevadpäevade ja Võluaia heategevusliku kontserdi korraldajate rolli, kellega ühingul on meeldivad koostöökogemused juba aastaid. „Loodame, et see, mis me saame nende lastega koos teha, on meeldivaks vahelduseks nii lastele kui ka merepäästjatele.“

TÜ Kliinikumi sotsiaaltöötaja Kairi Nool ja õde Marge Sägi toonitavad, et elamustepäev kui vahva ja tore üritus on laste jaoks kindlasti ka tegevusterapeutilise tähtsusega. „Huvitavad ja samal ajal väljakutset pakkuvad koostegemised võimaldavad arendada lastes vastastikust usaldust, suhtlemis- ja koostööoskusi ning enesekindlust,“ täpsustab Sägi. „Selline päev võiks olla ka edasiseks motivaatoriks väärtuste kujunemisel. Samuti on see hea võimalus jätkata laste ja meievahelist usalduslikku koostööd,“ lisab Nool.

Seitse tundi kestev elamusterikas päev saab alguse kell 10.00 väljasõiduga lennundusmuuseumisse. Lapsi saadavad kliinikumi töötajad, Lastefondi vabatahtlikud ning Ülikooli Kultuuriklubi liikmed.

Elamuspäeva korraldamine sai võimalikuks tänu Tartu Kevadpäevade raames tehtud heade inimeste annetustele ning heategevuslikule Võluaia kontserdile.

TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku rohkem kui pooleteise miljoni euroga.