Alates 29. septembrist toetab SA TÜK Lastefond puuetega laste hoiuteenuse pakkumist ka Kagu-Eestis, kus Võru Järve Kooli ruumides avatakse fondi 2014. aasta põhikampaania ” Unistuste puhkus“ raames juba neljas sügava ja raske puudega laste hoiukodu.

Võru Järve Kool on mõõduka, raske ja sügava vaimse ning liitpuudega laste õppeasutus, mis alustas tegevust juba 1996. aastal. Seni piirdus õpilaste õppetööväline järelevalve pikapäevarühma, koolivaheaegade sisustamise ning rehabilitatsiooniteenuste ja kaugel elavatele lastele ööbimisvõimaluse pakkumisega.

Nüüdsest aga hakatakse kooli juures avatavas puuetega laste hoiukodus pakkuma lapsehoiuteenust regulaarselt korraga kuni kolmele lapsele. Hoiukodu saab olema avatud tööpäeviti ning vajadusel ka ööpäevaringselt vastavalt lapsevanemate soovidele.

Kooli direktori Reet Kangro sõnul tähendab hoiukodu loomine Võru Järve Kooli juurde puudega lapsi toetavate teenuste toomist lapse juurde, mis annab vanematele võimaluse asuda tööle ning elada täisväärtuslikku elu. „Mina, olles ka ise puudega lapse vanem, pean väga oluliseks ühtse sotsiaalse kaitse loomist intellektipuudega laste ja täiskasvanute toetuseks Võrus ja Võrumaal. Lisaks sellele, et see aitab lapsevanemaid, on see väga oluline ka tööhõive suurendamiseks: kui lapsed on hoitud ja hoolitsetud, saavad vanemad käia tööl ning teisalt loome selliste teenuste pakkumisega siin piirkonnas juurde ka töökohti vastavatele spetsialistidele,“ leiab ta.

Täpsemat infot hoiuteenusele registreerimise kohta saab koolist telefonilt 7821473, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja käest või kooli kodulehelt aadressil www.jarvekool.ee. Kodulehelt on leitav ka hoiuteenuse taotlusvorm.

Pidulik Võru hoiukodu avamisüritus leiab aset täna, 29. septembril kell 15.00 Järve Kooli (Liiva 12B) saalis.

Varasemalt on Lastefondi 2014. aasta põhikampaania “Unistuste puhkus” raames avatud hoiukodud sügava ja raske puudega lastele märtsis Tartus, juunis Pärnus ning septembri alguses Jõhvis. Pikemalt saab kampaania kohta lugeda Lastefondi kodulehelt.

TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku rohkem kui pooleteise miljoni euroga.