SA TÜ Kliinikumi Lastefond toetab alates maikuust viielapselist Pärnu perekonda lastele vajalike ravimite ja abivahendite soetamisel igakuiselt kuni 170 euroga. Lisaks aidatakse osta ühele lapsele prillid.

Pere viiest lapsest kolm on puudega: 4-aastane raske puudega tüdruk ning 11-aastased kaksikud poisid, kellest üks on sügava liitpuudega ja teine raske psüühilise erivajadusega. Kaksikud õpivad Porkuni erivajadusega laste koolis ning tütar käib lastaia erirühmas, sest ta ei kõnele ning tal esinevad keerulised käitumismustrid. Lisaks kasvavad peres 9-aastane tütar, kes vajaks hädasti prille, ning 2-aastane poeg.

Pere vajab puudega laste hooldamiseks erinevaid abivahendeid nagu seisulaudu, kahte ratastooli, potitooli ja eriistet. Samuti mähkmeid, hooldusvahendeid ja epilepsia ravimeid, mida kõik pere puudega lapsed on sunnitud tarvitama.

Laste vanemad on ka ise raske puudega ega käi tööl, kuna viie väikese lapse kasvatamise ja hooldamise kõrvalt ei jagu selleks aega ega energiat. Pere ainsateks sissetulekuteks on vanemate töövõimetuspensionid, pere- ja lastetoetused ning laste puudetoetused. Seetõttu on neil raskusi toimetulekuga ning nad pöördusid abipalvega Lastefondi poole, kes otsustas perekonda ravikulute katmisel toetada kuni 170 euroga ühes kuus ning aidata soetada 9-aastasele peretütrele prillid.

TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku rohkem kui pooleteise miljoni euroga.