SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond abistab mõne päeva pärast 15-aastaseks saavat Peetrit eriotstarbelise pesuraami hankimisel 1950 euroga ning igakuise sonditoidu ja vajalike ravimite ostmisel kuni 315 euroga kuus.

Peetri ema pöördus Lastefondi poole tänu Puutepunkti ajakirjale, mille väljaandmist fond igakuiselt osaliselt ka toetab. Peeter sündis ajalise lapsena, kuid teisel elupäeval ilmnesid ootamatud krambihood. Ema sõnul uuriti last igakülgselt, kuid krambihoogude tekkepõhjus on jäänud ebaselgeks. 2003. aastal diagnoositi poisil Lennox-Gastaut sündroom, mis on lapsepõlves ilmnev raskekujuline epilepsiavorm. Peetrit vaevavad järjest süvenevad krambihood, mis ravile ei allu. Seetõttu on aeglustunud poisi areng. Peetril puudub nii liikumis- kui ka kõnevõime, ilmnevad nägemisprobleemid, on raskusi söömise, joomise ja ainevahetusega. Toitumisraskuste tagajärjeks on luude hõrenemine, mis omakorda on põhjuseks krambihoogude ajal tekkinud luumurdudele.

Peetrile on paigaldatud gastrostoom ning ta saab spetsiaalset ravitoitu. Seni on perekond püüdnud ise toime tulla, osaliselt ka valla ja maavalitsuse abiga, kuid enam ei osutunud see siiski piisavaks. Sonditoit, ravimid ja muud Peetri hooldamiseks vajalikud vahendid on väga kallid. Pere sissetulekuks on sügava puudega lapse toetus täiskoormusega hooldajast emale ja Peetri isa palk. Seetõttu on mitmed hädavalikud kulutused jäänud rahanappusel oma järjekorda ootama, nagu näiteks lapse pesemiseks ainuvõimalik eriotstarbeline pesuraam.

TÜK Lastefond toetab Peetri perekonda pesuraami hankimisel ning igakuisel toidusegude ning ravimite ostmisel lahkete igakuiste püsiannetajate toel.

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on laste ravitingimuste parandamiseks annetusi kogunud alates 2000. aastast ning seega üks vanimatest Lõuna-Eestis tegutsevatest heategevusfondidest. Lastefondi missioon on äratada kaaskodanikes hoolivust ja tähelepanu kõige õrnemate ja nõrgemate suhtes.