SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond kaasrahastab mai keskel Tartus toimuvat XIII Rahvusvahelist Balti Lasteneuroloogide Assotsiatsiooni (BCNA) konverentsi, tasudes kahe tippspetsialisti reisi- ja majutuskulude eest.

Konverentsi eesmärgiks on pakkuda Balti lasteneuroloogidele võimalust kaasaegse tippinformatsiooni saamiseks ning arendada lapse- ja perekeskset käsitlust. Selleks on lektoritena oma teadmisi jagama kutsutud Euroopa ja maailma tippspetsialistid.

Maikuus toimuvale konverentsile on oodata 120-150 inimest nii Skandinaaviamaadest kui Eestist, Lätist, Leedust ja teistest endistest NSVL-i kuulunud riikidest. TÜ Kliinikumi lasteneuroloogi ja BCNA konverentsi presidendi prof Tiina Talviku sõnul on konverentsil osalemine eriti tähtis just viimaste jaoks, sest neis riikides napib selle valdkonna teadmisi, kuid sellealast järjepidevat koolitust vajab loomulikult ka meie arstkond.

„Konverentsi korraldamisega oleme teinud Balti lasteneuroloogidele kättesaadavaks viimase teadussõna, andnud võimaluse isiklike kontaktide loomiseks ning teinud Eesti ja Tartu tuntuks juhtivatele lasteneuroloogidele Euroopas ja laiemaltki,“ kirjeldab ta regulaarstelt toimuvate konverentside olulisust. „Läbi Eesti lasteneuroloogide koolitamise toob konverents veelgi suuremat kasu neile paljudele neuroloogiliste haiguste ja probleemidega lastele, kes tänu arstide teadlikkuse kasvule võivad saada terveks või jääda oluliselt väiksema erivajadusega,“ toob prof Talvik välja ka ürituse laiema tähtsuse.

Konverentsi korraldajad palusid Lastefondilt tuge kahe konverentsil esineva tippspetsialisti, tuntud lapseea insuldi uurija prof Adam Kirtoni ja lapseea epilepsia tippspetsialisti prof Helen Crossi reisi- ja majutuskulude katmisel. Kuivõrd Lastefondi tegevuse üheks eesmärgiks on lastele antava arstiabi kvaliteedi edendamine toetades välislektorite visiite Eestisse, otsustas fond panustada taotletud kulude katteks kokku 2584 eurot.

BCNA loodi Tartus 1990. aasta septembris, seega täitub 2015. aastal Balti Lasteneuroloogide Assotsiatsiooni asutamisest 25 aastat. Esimene rahvusvaheline konverents toimus 1991. aasta septembris Tartus. Sellest ajast alates toimuvad konverentsid kas Eestis, Lätis või Leedus kaheaastase intervalliga.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku kahe miljoni euroga.