SA TÜ Kliinikumi Lastefond toetas 1480 euroga SA Tartu Perekodu Käopesa juures tegutseva puuetega laste hoiukodule füsioteraapia tundide läbiviimiseks vajalike abivahendite soetamist.

Kogu soetatud inventari (massaažilaud, arsti läbivaatuslaud, võimlemispallid ja – matt ning füsiorullid) maksumus oli ligi 3000 eurot, millest pool tasus Käopesa asenduskodu ning poolega toetas Lastefond.

SA Tartu Perekodu Käopesa juhataja Sirli Peterson selgitas, et asenduskodu senine füsioteraapia inventar oli vananenud ning puuetega laste hoiuteenuse raames pakutava füsioteraapia tundide läbiviimiseks sobivad abivahendid olemas vaid osaliselt.

„Kuigi hoiukodu teenuse raames ei pakuta otseselt rehabilitatsiooniteenuseid, on kogu laste päevakava ja hoiukodu ideestik ehitatud üles lapsega tegelemisele ning tema vaimu ja keha toetamisele. Nii raske tervisliku seiundiga laste puhul toetavad sellised abivahendid kahtlemata nii keha kui vaimu,“ ütles ta.

TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku rohkem kui pooleteise miljoni euroga.