TÜ Kliinikumi Lastefond toetas 755 euroga liikumisvõimetule tüdrukule Brittile koduse tõsteseadme ostu, mis hõlbustab tema ööpäevaringset hooldust.

Britt on 16-aastane Pärnu tütarlaps, kes aastavanusena põetud viirushaiguse tüsistuste tagajärjel on sügava puudega ja täielikult halvatud ning vajab lakkamatut hoolitsust ja järelevalvet. Tema igapäevase hooldamise juures on oluliseks abivahendiks kallihinnaline koduseks kasutatamiseks mõeldud tõstuk, mille soetamisel vajas pere abi ka Lastefondilt.

Koduse tõstemasina Solo Lift maksumus oli 6020 eurot, millest suurema osa kattis riik. Perele üksinda aga ei olnud korraga ka 35%-lise omaosaluse tasumine jõukohane, mistõttu otsitigi välist abi. Pärnu linna kõrval, kes toetas perekonda 550-euroga, pani abivahendi soetamisele 755-euroga õla alla ka Lastefond.

„See juhtum on hea näide koostööst riigi, kohaliku omavalitsuse, abivajaja pere ja annetajate vahel – kõigi ühisel pingutusel sai laps hädavajaliku seadme, mis tema elu veidigi kvaliteetsemaks muudab,“ ütles Lastefondi tegevjuht Küllike Saar.

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on laste ravitingimuste parandamiseks annetusi kogunud alates 2000. aastast ning seega üks vanimatest Lõuna-Eestis tegutsevatest heategevusfondidest. Tänavu on Lastefond tänu heategijatele suutnud abistada abivajajaid juba üle 35 000 euroga. Lisaks on rohkem kui 28 000 euro eest soetatud hädavajalikke meditsiiniseadmeid TÜ Kliinikumi laste- ning naistekliinikule.