SA TÜ Kliinikumi Lastefond toetab tantsutrennis oma jalga vigastanud 15-aastase Birgiti raviga seotud transpordi- ning ravimikulude tasumist ligi 900 euroga.

Birgit on Pärnu tüdruk, kellel esineb kaasasündinud harvaesinev vasaku jala ulatuslik veresoonte arenguhäire. Möödunud aasta juunis murdis ta tantsutrennis enda reieluu, mille paranemine on tema veresoonte seisundi tõttu raskendatud. Lisaks on veresoonte arenguhäire põhjustanud südamepuudulikkuse. Viimase süvenemist takistaks ning reieluu paranemisele aitaks kaasa keeruline veresoontesisene meditsiiniline protseduur, mida piisava kogemuse puudumisel ei ole võimalik Eestis kahjuks läbi viia.

Seetõttu suunati laps TÜ Kliinikumi lastekirurgide poolt ravile Soome Helsingi Ülikooli lastehaiglasse. Eesti Haigekassa kompenseerib perele küll Birgiti haiglamaksu ja voodipäeva tasu, kuid pere kanda jäi lapse transportimine raviasutusse. Samuti vajab Birgit kallihinnalisi ravimeid, mida Eesti Haigekassa täies ulatuses ei toeta.

Siin tuli Birgitile kliinikumi arstide soovitusel appi Lastefond, kes kompenseerib esitatud arvete alusel perele lapse käesoleva aasta aprillis raviasutusse transportimisega seotud kulutused, s.o autokütuse, parkimistasud ning laevapiletid kogusummas 495 eurot ja 40 senti. Lisaks tasub Lastefond esitatud tšekkide alusel tüdrukule perioodil 17.12.2013-25.04.2014 soetatud ravimite eest summas 367,79 eurot.

Birgiti isa sõnul annab Lastefondi toetus perele edaspidiseks kindlustunde, et lapsele saavad kõik vajalikud operatsioonid tehtud ning ravimid õigeaegselt välja ostetud. „Loodame, et lapse ravi saab fondi kaasabil edukalt lõpetatud ja vigastatud jalg säilib,“ on Birgiti isa osutatud abi eest tänulik.

TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku rohkem kui pooleteise miljoni euroga.