Aprillis asus TÜ Kliinikumi Lastefond toetama Aspergeri sündroomiga 10-aastast Siimu, kes vajab oma haigusega toimetulekuks ratsutamisteraapiat. Fond aitab katta selle kulud 1080 euro ulatuses ühe aasta jooksul.

Poisi peamised probleemid ilmnevad sotsiaalse suhtlemise valdkonnas, sest lapse arusaam sotsiaalsetest olukordadest on vähene. Samuti on tal raske toime tulla rohkete stiimulitega keskkonnas, eelkõige koolis, kus tekivad väsimus, pingeolukorrad, raskused emotsioonide valitsemisega ning eelnevast tulenevalt ka raskused käitumise kontrollimise ja organiseerimisega. Siim on ettearvamatu ning motoorselt äärmiselt rahutu. Puudujäägid on ka teiste inimeste motiivide, reageeringute, seisukohtade ja emotsioonide tajumises. Samuti valmistab Siimule raskusi meeskonnas tegutsemine ning reeglitest ja kokkulepetest kinni pidamine. Poiss väldib silmsidet ning tema jaoks on keeruline uute inimestega kohanemine, mis ei pruugi alati õnnestudagi. Võõra inimesega ei ole nõus alguses vestlema ja vaikib. Lapsega võib saada kontakti läbi mõne tegevuse.

Siim on alates 2016. aasta sügisest käinud ratsutamisteraapias, mis on talle väga hästi mõjunud: teraapia tulemusena on pikenenud tema silmkontakti aeg ja see ei tekita talle enam sisemist pinget. Ratsutamisteraapia jätkamine on vajalik edasiste eesmärkide täitmiseks: julgustada rääkimist, tõsta enesehinnangut ja suurendada omaalgatust tegevustes, vähendada sisemist pinget uutes olukordades ning pikendada veelgi silmkontakti aega.

Kuni 2016. aasta lõpuni sai laps teraapias käia rehabilitatsiooniplaani alusel, sealt edasi on selle eest tasunud pere ise. Et perekonna kulusid vähendada, otsustas abikäe ulatada Lastefond, kes katab 90% ulatuses Siimu ratsutamisteraapia kulud.

Siimu ema on fondile ja annetajatele abi eest väga tänulik. “Siim armastab väga käia muuseumides, teatris, kinos, kontsertidel ja mujal, milleks meil oleks olnud raske vahendeid leida, kui me poleks fondilt abi saanud. Samas on tema arengu seisukohalt väga oluline viibida erinevates keskkondades,” räägib ta.

TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku kolme miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil http://lastefond.ee/vormista-pusiannetus. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.

 

Kuidas Sina aidata saad?

Hakka püsiannetajaks

Osta heategevustooteid

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annatuskontodele, lisades selgitusse “Siim”

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Danske IBAN EE403300334408530000

Nordea IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Lõppenud toetused ja kampaaniad

Vaata