SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond toetab raskelt haigele 5-aastasele Raimondile sonditoidu soetamist.

Raimondil on sünnijärgselt diagnoositud hüdrotsefaalia ehk vesipea, millest tingituna esineb tal lihastoonuse tõus, arengus mahajäämus ja epilepsia. Haigusnähtudega seoses on poisil ka närimis­- ja neelamishäired. Seetõttu toitub poiss toidusegudest, mida manustatakse talle gastrostoomi ehk kunstlikult makku rajatud ava kaudu.

Lapse toitainete vajaduse ja gastrostoomi töökindluse tagamiseks on soovitav kasutada spetsiaalseid gastrostoomile ja lapse vajadustele vastavaid toitesegusid, mida haigekassa ei kompenseeri. Toidusegu aga kulub lapsel palju – päevas tuleb tal seda tarbida 1000ml, mis kuu peale kokku tähendab pere jaoks vähemalt 300-eurost väljaminekut.

Lastefond otsustas aidata perel paremini toime tulla, hüvitades Raimondi sonditoidu kulud esialgu kahe kuu jooksul. Koos Lastefondiga toetab perekonda ühekordse 130-eurose toetusega ka kohalik omavalitsus.

Lastefondi tegevjuht Sandra Liiv tunneb heameelt, et fond saab annetajate abiga olla peredele toeks lapse erivajadusest tingitud väljaminekute katmisel. „Eestis võib 300 eurot moodustada peaaegu inimese kogu kuupalga ning selle leidmine oma lapse raviks olla nii mõnelgi juhul täiesti küündimatu eesmärk. Meil on hea meel, et saame annetajate toel sellistes olukordades peresid toetada,“ sõnas ta.

TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku rohkem kui pooleteise miljoni euroga.