SA TÜ Kliinikumi Lastefond toetab haruldase geenihaigusega 5-aastast Kasparit tasudes igakuiselt tema kohamaksu erivajadustega lapsi õpetavas lasteaias.

Kasparil on diagnoositud kaasasündinud neurogeneetiline häire nimega Angelmani sündroom, mis on tingitud muutustest 15. kromosoomis. Haigust esineb Eestis vaid ühel 50 000 lapsest ning seda iseloomustavad intellektuaalse ja füüsilise arengu mahajäämus, kõnetus, unehäired, epilepsia ja spastilisus. Haigusest tulenevalt on Kasparile määratud raske puue, ta on suure hooldusvajadusega ning vajab pidevat jälgimist ja tegevustes toetamist. Seetõttu ei ole tal võimalik tavalasteaias iseseisvalt hakkama saada.

Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja Margit Šestakovi sõnul käis Kaspar seni kohalikus lasteaias kasutades selleks valla poolt rahastatud tugiisiku teenust. “Oma puudest tingituna vajaks poiss vastava haridusega erialaspetsialistide abi, kes toetaks tema arengut ja hakkamasaamist igapäevaelu toimingutega,” lisab ta.

Kuna kohalikus lasteaias puudub vastava väljaõppe saanud spetsialist, kes oskaks erivajadusega last õpetada ja suunata, soovivad vanemad haridus- ja nõustamiskomisjoni soovitusel panna Kaspari spetsiaalsesse Jaagu lasteaed-põhikooli erirühma. Seal saaks laps ka logopeedlist abi, füsioteraapiat ja muid tugiteenuseid, mis on Kaspari arendamiseks ja toimetulekuks hädavajalikud.

Teises maakonnas asuvas erilasteaias viibiks Kaspar töönädala jooksul ööpäevaringselt, mistõttu on lasteaia kohatasu pere ja kohaliku omavalitsuse jaoks üksinda tasumiseks üle jõu käiv. Üks kuu erilasteaias maksab 1105 eurot, millest 270 eurot on valmis panustama vald ning 485 eurot perekond ise. Ülejäänud summa katmiseks pöörduti Lastefondi poole, kes otsustas toetada Kaspari lasteaia kohamaksu tasumist esialgu poole aasta jooksul igakuiselt 350 euroga, mis teeb toetussummaks 2100 eurot.

Lastefondi tegevjuht Sandra Liiv usub, et sobiv keskkond ning toetavad spetsialistid, kes oma hoolealuseid teadlikult suunata oskavad, mängivad suurt rolli kõikide laste arengus, kuid eriti olulised on need just erivajadustega laste puhul. “Seetõttu on meil väga hea meel, et saame annetajate toel võimaldada Kasparile erilasteaias käimist, kus tema arengu eest kannavad hoolt erinevad spetsiaalse väljaõppe saanud tugispetsialistid,” sõnab ta.

Jaagu lasteaed-põhikool on intellekti- ja/või liitpuudega lastele alus- ja põhiharidust pakkuv eraõiguslik erilasteaed-põhikool, kus õpetatakse nii Viljandimaal kui kohtade olemasolul ka mujal Eestis elavaid ning SA Perekodus täielikul või osalisel hoolekandel viibivaid lapsi, kes vajavad toimetuleku- või hooldusõpet ning lasteaiaealisi lapsi, kes vajavad alushariduse omandamist erilasteaias.

Kui ka Sina sooviksid anda oma panuse Kaspari ning teiste sügava ja raske puudega laste abistamisse, on sul võimalik teha annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele lisades selgitusse “Sügava ja raske puudega lapsed”:
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Danske IBAN EE403300334408530000
Nordea IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku kahe miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/pusiannetus.