Kogemusnõustamise projekti arendamiseks on koostatud äriplaan ja teostatud vajalikud analüüsid ning uuringud, et arendada ja jätkusuutlikult pakkuda Tartu Ülikooli kliinikutes Eestis veel vähe levinud kogemusnõustamise teenust.

Enneaegsete, erivajadustega või rasket haigust põdevate laste emadele ja teistele pereliikmetele pakutake kogemusnõustamise teenust Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi toetusel alates 2011. aasta algusest ning seni vaid Lastekliinikus. Pilootprojekti jooksul leidsid kogemusnõustajad, Lastefond ja Lastekliiniku töötajad, et tegelik vajadus kogemusnõustamise teenuse järele on aga palju suurem, kui 8 tundi nädalas ning seda tuleks osutada veel ka teistes kliinikutes: Psühhiaatriakliinikus ja Hematoloogia-onkoloogia kliinikus.

Kogemusnõustamist on seni rahastanud Swedbank ja Lastefond. Projekti arendust rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Esimene etapp projektist, mis hõlmas endast äriplaani ja vastavate uuringute tegemist, on ellu viidud ning märtsi lõpus esitab Lastefond samale rahastajale taotluse teise etapi toetamiseks. Teises etapis toimub projekti arendamine ja käivitamine ehk äriplaani täideviimine.

Lastefondi projektijuhi Triin Lääne sõnul on kogemusnõustamise teenuse edasiarendus oluline just seetõttu, et tegelikult on abivajajaid oluliselt rohkem, kui praegusel hetkel toetada jõutakse. Potentsiaalsete abivajajate hulk Tartus on umbes 240 perekonda aastas. „Projekti abil saame aidata perekondadel parandada oma toimetulekut ja elukvaliteeti,“ rääkis Lääne. „Oluline on soodustada laste kasvuks ja arenguks vajaliku perekeskkonna kujunemist.“

Kogemusnõustamise puhul on tegemist sotsiaalteenusega, mis keskendub peamiselt erinevate sotsiaalsete ja vaimse tervise probleemide ennetusele. Nõustajate puhul on üheks olulisemaks eelduseks sarnase kogemuse olemasolu, ilma milleta nimetatud teenust pakkuda ei saa.

Praegu on Lastekliinikus kaks kogemusnõustajat. Täiendavalt oleks juurde vaja veel ühte inimest Lastekliinikusse ning kahte Hematoloogia-onkoloogia ja kahte Psühhiaatriakliinikusse. Kokku hakkaks teenust osutama seitse kogemusnõustajat.