Kogemusnõustamise teenuse arendamine on saanud Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt II etapi heakskiidu ning juba augusti lõpus alustati ettevalmistustega, et uuest aastast pakkuda kogemusnõustamist lisaks lastekliinikule ka psühhiaatria- ning hematoloogia-onkoloogia kliinikus.

Jaanuaris 2011 käivitas SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond Swedbanki annetuskeskkonna “Ma armastan aidata” abil Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikus kogemusnõustamise pilootprojekti. Projekti tulemusena leidsid kogemusnõustajad, Lastefond ja TÜ Kliinikumi töötajad, et vajadus nõustamisteenuse järele on suurem kui pilootprojektis pakutud kaheksa tundi nädalas. Kogemusnõustamisest tuntakse puudust ka psühhiaatriakliinikus ja hematoloogia-onkoloogia kliinikus. “Potentsiaalsete abivajajate hulk Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinikutes on umbes 240 perekonda aastas,” selgitab ettevõtmise vajalikkust projektijuht Triin Lääne.

Märtsis valmis kogemusnõustamise projekti esimene etapp, mis hõlmas äriplaani ja vastavate uuringute tegemist. Teise etapi käigus toimub projekti arendamine ja käivitamine. Plaani elluviimisega tehti algust augusti lõpus, mil toimus Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu korraldatud kogemusnõustajate esimene koolitusmoodul. Samuti leiab 2012. aasta lõpus aset õppereis Rootsi, Uppsala Ülikooli lastekliinikusse, kuhu lisaks kogemusnõustajatele kaasatakse ka teisi kliinikumi töötajaid.

Kogemusnõustamise projekti eesmärgiks on pakkuda Tartu Ülikooli Kliinikumis uuenduslikku ja Eestis vähepraktiseeritud kogemusnõustamist enneaegse, erivajadusega või rasket haigust põdeva lapse emale ja teistele pereliikmetele, aidates seeläbi parandada nende perede toimetulekut ja elukvaliteeti ning soodustada laste kasvuks ja arenguks vajaliku perekeskkonna kujunemist. Nõustajate puhul on üheks olulisemaks eelduseks sarnase kogemuse olemasolu. Ka fondi värske uuring kinnitas, et peamine, kellelt sellises olukorras tuge saadakse ja oodatakse, on sarnase kogemusega teine lapsevanem.

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital ligi 38 tuhande euroga.

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on laste ravitingimuste parandamiseks annetusi kogunud alates 2000. aastast ning seega üks vanimatest Lõuna-Eestis tegutsevatest heategevusfondidest. Lastefondi missioon on äratada kaaskodanikes hoolivust ja tähelepanu kõige õrnemate ja nõrgemate suhtes.