Kääriku spordikeskuses 10. märtsil toimunud Kekkose suusasõiduga koguti sügava ja raske puudega laste toetuseks 847 eurot.

Sel aastal otsustas Kääriku spordikeskus juba 19. korda toimunud Kekkose suusasõidu tulu annetada SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile, et aidata sügava ja raske puudega lapsi ja nende perekondi. Lisaks said ürituse külastajad fondi toetuseks kohapeal ka ise annetusi teha.

Kekkose suusasõidu algatus on seotud Lastefondi 2013. aasta põhikampaaniaga, mis keskendub sügava ja raske puudega lastele ning nende vanematele. Seehulgas on fondi üheks eesmärgiks tuua tähelepanu alla sügava puudega laste vanematele lapsehoiuteenuse võimaldamise olulisus. “Praegu toetab fond igal kuul sügava ja raske puudega laste ravi ja lapsehoiuteenust 1500 euroga, kuid laekuvate taotluste rohkus ja suhtlus peredega annab tunnistust, et vajadus sellise abi järele on suur. Seetõttu on erivajadustega laste toetamisele suunatud ettevõtmised, nagu Kekkose suusasõit, väga tänuväärsed ja suureks toeks,” sõnas Lastefondi tegevjuht Angnes Karlson.

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on laste ravitingimuste parandamiseks annetusi kogunud alates 2000. aastast ning seega üks vanimatest Lõuna-Eestis tegutsevatest heategevusfondidest. Lastefondi missioon on äratada kaaskodanikes hoolivust ja tähelepanu kõige õrnemate ja nõrgemate suhtes.