SA TÜK Lastefond otsustas toetada kaasasündinud hingamiselundkonna riketega 1-aastasele Reilile aspiratsiooniaparaadi, süstevee ning voolikute soetamist, mis võimaldab tüdrukul esimest korda pärast sündi haiglast koju saada.

Reili sündis 2012. aasta septembris vahelihasesonga, hingetoru kõhrede nõrkuse ning kopsutorupehmenemusega, mistõttu on tüdrukul tõsised hingamisraskused. Kuna laps on trahheostomeeritud (hingetorru on ava kaudu paigaldatud trahheakanüül) ning kopsude kunstlikul ventilatsioonil sõltudes spetsiaalsetest aparaatidest, on ta kogu oma sünnijärgse elu veetnud SA TÜ Kliinikumi lastekliiniku intensiivravi- ning neuroloogiaosakonnas.

Et Reili saaks lõpuks haiglast koju, on tal tarvis kodust aspiratsiooniaparaati, sest ka seal peab jätkuma ravi kopsude pideval kunstlikul ventilatsioonil, mis tähendab pidevat aspireerimist (puhastamist tekkinud eritistest näo piirkonnas). Lisaks on tüdruku koduseks hooldamiseks vajalikud mitmesugused regulaarselt vahetatavad tarvikud. Kõik see aga tähendab Reili perele suuri väljaminekuid ning kõigeks ei jätku ressursse.

SA TÜK Lastefond otsustas perele appi tulla toetades kaasaskantava aspiratsiooniaparaadi ostu 810 euroga ning tasudes poole aasta jooksul igakuise toetussummana pool tema süstevee ja voolikute arvetest.

Reili ema sõnul on vajaliku meditsiinilise ja invavarustuse nimekiri pikk ning kulud suured, kuid enamike asjade ostu Haigekassa kahjuks ei kompenseeri. „Oma kodu ja seal olemine on oluline nii meile kui usutavasti ka Reilile. See saab võimalikuks paljuski tänu Lastefondile,“ on ta tänulik.

Lastefondi tegevjuht Küllike Saar tunneb heameelt, et abivajajad leiavad aina enam tee fondi juurde kohe probleemi ilmnedes, mis võimaldab peresid aidata juba nende katsumuste algusjärgus. „Nii ei jõua neil tekkida lootusetuse tunnet, et ollakse oma murega üksi ning keegi ei aita,“ sõnab ta.

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on laste ravitingimuste parandamiseks annetusi kogunud alates 2000. aastast ning seega üks vanimatest Lõuna-Eestis tegutsevatest heategevusfondidest. Kaheteistkümne tegevusaasta jooksul on kogutud üle 1 miljoni euro annetusi ja toetatud hulganisti abivajajaid.