TÜ Kliinikumi Lastefond ulatab heade annetajate toel abikäe sügava puudega ja erakordselt suure hoolduskoormusega 15-aastase Eeriku lapsehoiuteenuse eest tasumisel, toetades peret ja omavalitsust selle aasta lõpuni teenuse rahastamisel kuni 10 000 euroga.

Puudest tingituna vajab Eerik ööpäevaringset väga spetsiifilist hooldamist ning järelevalvet. Praegu viibib laps 28 päeva kuus Võru Järve Koolis lapsehoiuteenusel, mis võimaldab Eeriku emal ja isal tööl käia ning pühenduda ka Eeriku õe kasvatamisele. Suuresti tasub Eeriku lapsehoiuteenuse eest, mille aastane maksumus on üle 42 000 euro, Võru Linnavalitsus.

Veebruari lõpus kirjutas Võru Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Eve Ilisson Lastefondile: „Võru linnas on 2018. aasta lõpu seisuga 98 raske ja 9 sügava puudega last, kellest suur osa kasutab samuti lapsehoiuteenust vastavalt vajadusele. 2019. aastal eraldati Võru linnale lapsehoiuteenuseks vaid 43 152 eurot. Selleks, et ka teised raske ja sügava puudega lapsed saaksid lapsehoiuteenust vastavalt vajadusele kasutada, vajab Eerik Lastefondi abi.“

Riiklik toetus raske ja sügava puudega lastele on arvupõhine, abivajavate laste tegelikke vajadusi see ei arvesta. Kui omavalitsuses väheneb puudega laste arv, väheneb ka toetussumma. Võru Linnavalitsus koos lapsevanemaga on pöördunud erinevate liitpuudega lastele asendushooldusteenust pakkuvate asutuste poole, eesmärgiga leida Eerikule sobiv riiklikult rahastatav teenus, kuid edutult. Ei SA Viljandi Perekodul ega SA Tartu Perekodu Käopesal pole võimalusi nii spetsiifiliste vajadustega lapsele teenuse pakkumiseks. Samas leiab Võru Linnavalitsus, et sedavõrd suure hoolduskoormusega lapse hooldamisel kodus väheneb vanemate toimetulekuvõime ning kahjustub nende endi tervislik seisund, mis omakorda suurendab ühiskonnas abi vajavate isikute osakaalu.

„Lastefond on teinud antud juhul väga erandliku otsuse toetada äärmiselt suure ja spetsiifilise hooldusvajadusega lapse ööpäevaringset teenust Võru Järve Koolis. Heategevusfondina me ei saa aga jääda taolist sotsiaalvaldkonna teenust toetama, kuna sellise teenuse pärast ei peaks head annetajad südant valutama. Süsteemis on auk ja probleemile on vajalik leida lahendus riiklikul tasandil. Täna näeb riik sügava ja raske puudega lapsi vaid numbriliselt, oleks aga ülim aeg näha ka numbrite taha ning arvestada tegeliku abivajadusega,“ ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves.

Lugu Eerikust eilses “Aktuaalses kaameras”: https://www.err.ee/926216/riigi-jagatavast-rahast-ei-piisa-raske-puudega-laste-hooldamiseks.

Eeriku toetamiseks on võimalik ulatada abikäsi, tehes ühekordne või püsiv annetus SA Tartu Üikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontole ja märkides selgitusse “Eerik”:

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku ligikaudu nelja ja poole miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/pusiannetus/vormista-pusiannetus/. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.