12. novembril saab alguse TÜ Kliinikumi Lastefondi, Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfondi ning Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ühine enneaegse sünni päevale pühendatud heategevuskampaania kogumaks annetusi perekeskse ravi edendamiseks vastsündinute osakondades.

Oma panus enneaegsete laste toetuseks on kõigil headel inimestel võimalus anda tehes ühekordne rahaline annetus või osaledes 17. novembril Kaarli kirikus toimuval heategevuskontserdil „Anna oma hääl“, kus enneagsete laste ja nende perede toetuseks astub üles rida hinnatud Eesti artiste, teiste seas Nele-Liis Vaiksoo, Olav Ehala ja Lauri Saatpalu.

Rahalisi annetusi saab teha kuni 31.12.2014 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontole 221015828742 lisades selgituseks „enneaegsed lapsed“. Kõik SA TÜK Lastefondile laekunud annetused jagatakse võrdselt kolme fondi vahel.

Kogutud annetused suunatakse enneaegsete laste jaoks hädavajaliku perekeskse ravi ja hoolduse edendamiseks, mis tähendab pereliikmete kaasamist oma lapse eest hoolitsemisse vastsündinute intensiivravi osakonnas. Selle toetamiseks soetatakse haiglatele känguruhooldusjakke ning -tugitoole jm.

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Krameri sõnul on vastsündinute elulemus Eestis samaväärsel tasemel arenenud maadega, kuid põhiküsimuseks on, kui hea elukvaliteet ootab elule võidetud enneaegseid vastsündinuid. „Meie eesmärgiks on, et riskivastsündinutest kasvaksid võimalikult terved lapsed, et neil oleks soodsad tingimused oma varasemast sünnist põhjustatud mahajäämus tasa teha võimalikult vähemate kahjustustega. Toetades enneaegste laste perekeskset ravi lastehaiglas, saame üheskoos kaasa aidata nende laste arengu kõrvalekallete varasele avastamisele või ennetamisele,“ selgitab ta kolme fondi ühiskampaania vajalikkust.

14 nädalat enneaegsena sündinud lapse ema Kristel Kukk kinnitab, et kolmekuuline eemalolek intensiivravi osakonnas viibivast lapsest oli nende pere jaoks äärmiselt raske. „Olen veendunud, et vanemate võimalus sel perioodil lapsega koos olla ja tema ravis osaleda vähendaks kõigi osapoolte stressi. Tundsin, et ka meie lapsel hakkas paremuse poole minema alates sellest hetkest, kui meil tekkis võimalus koos haiglas olla,“ on ta veendunud perekeskse ravi tähtsuses.

Täpsema info toetusvõimaluste ning kõigi enneaegse sünni päeva raames 12.-17. novembrini toimuvate ürituste kohta leiab veebilehelt www.enneaegsedlapsed.ee.

Ülemaailmselt tähistatakse enneaegse sünni päeva 17. novembril juba viiendat korda, et juhtida tähelepanu enneaegsuse probleemile ning tõsta sellealast teadlikkust.