SA TÜ Kliinikumi Lastefond toetab esmakordselt lapse muusikateraapiat: 6-aastane autismispektrihäirega Jaak saab heade annetajate toel käia kuus kuud muusikateraapia tundides, mis toetavad tema arengut ja kooliküpsuse saavutamist.

Jaagul on diagnoositud pervasiivne arenguhäire, mille tõttu ei ole tema kõne eakohaselt arenenud, keskendumisvõime ja tähelepanu on kehv ning takistatud on teiste inimestega suhtlemine. Samas on poiss väga musikaalne: tal on hea rütmitaju ja muusikaline kuulmine ning ta peab hästi viisi. Ka jäävad erinevad helid talle muude asjade kõrval paremini meelde ning talle meeldib väga muusikat kuulata ja musitseerida.

Kuna autistlike laste arengule mõjub positiivselt nende tugevatele külgedele keskendumine, on pere Jaagu arendamisel otsinud tuge muusikateraapiast.

“Autistlike laste puhul tuleb keskenduda nende tugevustele rohkem kui tavalaste puhul, sest see soodustab nende hakkamasaamist iseseisvas elus. Ja Jaagu puhul on muusika selgelt tema tugevaim külg, mis talle suurt huvi pakub,” selgitab lapse ema. “Muusikateraapia on suurepärane viis tema kognitiivsete ja suhtlemisoskuste arendamiseks. Meelepäraste muusikatundide kaudu saab Jaaku harjutada ka õppimise olemusega, mis on tema kui sügisel kooliteed alustava lapse jaoks väga oluline.”

Tartu Maarja Kooli muusikaterapeudi ja -õpetaja Karmen Linnamägi sõnul on muusikateraapia nii Eestis kui mujal maailmas üha suuremat tähtsust omandav teraapiavorm, mis tuginedes paljudele uurimustele ja muusikaterapeutide töökogemusele kõikjal maailmas annab autismispektrihäirega laste arendamisel häid tulemusi.

“Selle abil saab arendada vastastikust suhtlemist, tähelepanu koondamist ja keskendumist ühele asjale korraga, kõne arengule mõjub toetavalt nii muusika kuulamine, laulmine kui koos musitseerimine ning autistlike joonte puhul esile tulevat tähelepanu hajuvusega seotud käitumist saab tasakaalustada korrapärase rütmiga muusika kuulamise ja loomisega. Kindlasti aitab see ka Jaagu arengule ja kooliküpseks saamisele positiivselt kaasa,” usub ta.

Lastefond toetab Jaagu muusikateraapiat esialgu kuue kuu jooksul kokku 600 euroga, tasudes 24 teraapiatunni eest.

Autism on arenguhäire, mis mõjutab inimese suhtlemisvõimet ja suhteid teiste inimestega ning tema maailmatõlgendust. See on spektrihäire, mis tähendab, et kuigi kõik autistlikud inimesed kogevad teatud määral samu probleeme, mõjutab häire neid eri viisil.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku kahe miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/annetajale/pusiannetus.