Raviarsti ja terapeudi soovitusel vajab Aspergeri sündroomi ja ekspressiivse kõne häirega laps hobuteraapiat, mille järjepidev võimaldamine on perele aga üle jõu käiv. Seega aitab poisi teraapia eest tasuda annetajate toel TÜ Kliinikumi Lastefond.

Rusten on 10-aastane raske puudega poiss, kellel on diagnoositud Aspergeri sündroom ja ekspressiivne kõnehäire. Sellest tulenevalt on lapsel suured probleemid sotsiaalsetes olukordades toimetulekuga. Tema igapäevategemisi takistavad sundtegevused, mis võtavad järjest enam aega ning segavad aina rohkem igapäevaseid tavategevusi nagu kodust väljaminek, koolitundides toimetulek ja õhtul magamaminek.

Poisil esineb raskusi toimetulekuga uutes olukordades ja rohkete stiimulitega keskkonnas, kus tekivad väsimus ja pingeolukorrad ning eelnevast tulenevalt raskused emotsioonide valitsemisega. Aspergeri sündroomist tingituna on ta enesekeskne ega oska leida kompromisse konfliktiolukordades ning arvestada kaaslaste vajadustega. Puudujäägid on teiste inimeste motiivide, reageeringute, seisukohtade ja emotsioonide tajumises. Rusten ei suuda ennast piisavalt väljendada, et selgeks teha oma mõtteid ja soove. Ta on tundlik erinevale keskkonnamürale ja kui olukord on tema jaoks ebaselge, siis võib ta käituda agressiivselt. Ta vajab kohanemiseks palju individuaalset tähelepanu, lihtsaid ja arusaadavaid reegleid, kindlat rutiini ja struktuuri igapäevastes tegevustes.

Arsti hinnangul võiks Rusteni ülemäärase ärevuse ja sundkäitumise leevendamisel ning sotsiaalsete oskuste arendamisel olla positiivne mõju hipoteraapial, mida ta soovitab kasutada ühe terapeutilise võttena poisi raskustega toimetulekul.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves märkis, et Lastefondini jõuab üha enam lapsi, kellele on soovitatud haigusest tulenevalt erinevaid teraapiaid, eriti ratsutamisteraapiat, millel on mitmekülgne positiivne mõju lapse tervisele ja arengule. “Erinevate teraapiate juures on väga oluline järjepidevus, kuid paraku on teraapiate hind väga kõrge ning peredel on keeruline seda oma lapsele järjepidevalt võimaldada,” nentis ta. Ilves selgitas, et Lastefond saab siinkohal olla abiks ja aidata neid kulusid katta: “Kutsume üles kõiki peresid, kus laps haigusest tulenevalt vajab mõnda teraapiat, meie poole pöörduma.”

Lastefond katab annetajate abiga Rusteni ratsutamisteraapia seansid aasta vältel kokku kuni 1200 euro ulatuses, millest 130 eurot panustab omalt poolt kohalik omavalitsus.

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku ligikaudu kolme miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/pusiannetus/vormista-pusiannetus/. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.