Kuni 10. aprillini kestva SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi tänavuse põhikampaaniaga Üleannetus on puuetega lastele erinevate arendavate teraapiate võimaldamiseks kogutud senini 32 353 eurot.

Kogunenud summast 14 808 eurot on head inimesed ja kollektiivid annetatud pooleteist kuu jooksul kampaanialehel www.üleannetus.ee. Ülejäänud 17 545 eurot kogunes annetustena möödunud laupäeval, 10. märtsil üle Eesti kõigis 15 maakonnas toimunud Üleannetuse perepäevadel. Sealjuures kõige suurema, 3226 euro väärtuses annetusega panustas perepäevadel kogutud toetussummasse Põlva maakond.

Tänaseks kogutud annetussumma võimaldab Lastefondil toetada aasta jooksul järjepidevalt 28 last ühe teraapia saamisel. Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar avaldab suur tänu kõikidele juba kampaanias osalenutele ning nendib, et tänu kogutud toetussummale on võimalik erinevate arendavate teraapiatega parandada nende laste igapäevatoimingutes toimetulekut ning tõsta seekaudu nii lapse kui ka terve pere elukvaliteeti. “Erinevate teraapiate puhul märkab muutust ja arengut aga regulaarse ja järjepideva töö tulemusena, mis võib võtta aega aastaid,” toob Saar välja ning lisab, et tihtilugu vajavad liitpuudega lapsed ka mitut erinevat teraapiat.

Saare sõnul toetab hetkel Lastefond erinevate arendavate teraapiate võimaldamisega 21 last, kelle teraapiakulud on fondi poolt kaetud toetuslepingutega enam kui 60 000 euro ulatuses ühes aastas. “Kuna meie poole on pöördunud aina rohkem peresid, kes oma lapsele arendavate teraapiate võimaldamiseks abi vajavad, oleme otsustanud, et jätkame Üleannetuse kampaania raames annetuste kogumist veel kuni 10. aprillini,” nendib ta. “Seega on kõigil soovijatel võimalik veel pea kuu aega jätta oma jälg Eesti annetuskaardile ning anda oma panus arendavaid teraapiaid vajavate laste toetuseks,” kutsub Lastefondi strateegiajuht üles kampaanias osalema neid, kes ei ole seni veel jõudnud seda teha.

Tänavuse Lastefondi põhikampaania Üleannetus eesmärk on koguda annetusi ja juhtida tähelepanu arendus- ja taastusravi olulisusele ja kättesaadavusele Eestis. Teist aastat järjest toimuva Üleannetuse laiem eesmärk on muuta riigi tasandil ravivõimaluste rahastamise poliitikat ja jõuda suurema hulga abivajajateni. Rahaliselt on kampaania eesmärgiks seatud 120 000 euro suuruse summa kogumine, millega saab aidata kolme aasta jooksul ühe teraapia saamisel 35 last.

Erinevate arendavate teraapiatega on õigeaegse ja järjepideva sekkumise korral võimalik parandada lastel haiguse tõttu häirunud funktsioone ning tõsta lähtuvalt erivajadusest igapäevatoimingutes toimetulekut. Teraapiad mõjuvad raskelt haigetele lastele arendavalt ning parandavad nende seisundit. Riiklikud vahendid ei ole aga paraku piisavad, et tagada kõikidele raskelt haigetele lastele järjepidevalt vajalikke arendavaid teraapiaid ning eriti keeruline on erinevate terapeutide teenuseid saada lastel, kes elavad maapiirkonnas.

Seega aitab Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond raskelt haigeid lapsi kasvatavatel peredel tasuda lapse muusika- ja ratsutamisteraapia eest ning võimaldab nende ja lisaks ka füsio- ja tegevusterapeudi teenuse kättesaadavust kodutingimustest, kattes teenuse lisamahu, mida riiklikest vahenditest ei kompenseerita.

Kõik pered, kus kasvab arendavaid teraapiaid vajav laps, on oodatud toetuse saamiseks Lastefondi poole pöörduma. Kogu info selleks leiab fondi kodulehelt https://www.lastefond.ee/abivajajale.

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku ligikaudu kolme miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/pusiannetus/vormista-pusiannetus/. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.