Aitame Haraldile soetada hädavajaliku kuulmisseadme!

Harald on 6-aastane raske puudega poiss, kelle kuulamisoskus on häiritud. Seepärast on tal raske koondada oma tähelepanu kõnelejale, kui ümberringi käib sigin-sagin, raske mõista kõnet ja end väljendada. Haraldil on diagnoositud ka kõnehäired. Lasteaias vajab poiss regulaarset logopeedilist abi ning lisaks eripedagoogi ja tegevusterapeudi abi rehabilitatsiooniasutuses.

Kõigest hoolimata on laps aga viimase aasta jooksul teinud suuri edusamme – kui veel aasta eest ei olnud ta võimeline panema kokku lauseid, siis nüüd räägib Harald rohkem ja meelsasti. Ka lasteaiaga on ta kenasti kohanenud. Aga grupitegevustes, mürarikkas keskkonnas ja tähelepanu nõudvates situatsioonides on ikkagi raske. Standardsed kuulmisabivahendid Haraldile ei sobi, tema kuulmishäirete leevendamiseks on tarvis raadiosagedusega ülekandesüsteemi, mille puhul mikrofon kõneleja heli ümbritseva müra taustalt lapse jaoks tugevamini esile toob.

Sobiva abivahendi Roger Focuse näol on tegu mikrofonist ja vastuvõtjast süsteemiga, mis tagab selge kõne jõudmise lapse kõrva. Õpetaja, logopeed, lapsevanem kannab mikrofoni kaelas, rinnataskus või laual ning vastuvõtja edastab mikrofoni saabuva kõne lapse kõrva. Teistest suundadest lähtuvad helid on summutatud ja tänu sellele aitab Roger Focus lapse tähelepanu paremini saabuvale kõnele koondada ja parandab sel viisil kuulamisoskust. Mis kõige parem – Harald sai ühe nädala jooksul aparaate proovida ning varasemaga võrreldes olid kõik tema tulemused paremad!

Tagasiside Haraldi lasteaiast:

“Seadet kasutades on Harald grupitegevuses tunduvalt osavõtlikum ning uudishimulikum. Tema tähelepanu püsivus on mikrofoni süsteemi kasutades parem, ta tunneb huvi ühistegevuste vastu, kuulab õpetajat ning vastab küsimustele ja räägib õpetajale kaasa. Seade aitab Haraldit koolimineku ettevalmistamisel, sest ta võtab õpitegevusest rohkem osa ning sealjuures on tema tähelepanu rohkem fokusseeritud.”

Siin tuleb mängu aga üks “aga” – kuna Haraldil pole diagnoositud kuulmislangust, vaid tema puhul on probleem kuulamisoskusega, mis seotud kesknärvisüsteemis asetseva kuulmissüsteemiga, ei toeta SKA (Sotsiaalkindlustusamet) abivahendi soetamist mitte ühegi sendiga. 2405 eurot maksvast abivahendi hinnast 700 eurot panustab Tallinna Kesklinna Valitsus, kuid see jätab ema kanda siiski veel 1705 eurot. Selle summa tasumine käib aga Haraldi perele üle jõu ning nad palusid Lastefondi abi.

Haraldi peret saab aidata, tehes annetuse Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, märkides selgitusse: “Harald”:

Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607

või helistades Lastefondi heategevuslikele telefoninumbritele. Annetussumma lisatakse sama kuu telefoniarvele.

helistades 900 5025, annetad 5 eurot
helistades 900 5100, annetad 10 eurot
helistades 900 5500, annetad 50 eurot

AITÄH, ET AITATE MEIL AIDATA!

Fotol: Harald (erakogu)

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi
lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis on alates
2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete
soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku
ligikaudu kümne miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik
haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil
https://www.lastefond.ee/pusiannetus/vormista-pusiannetus/

Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile
info@lastefond.ee.

Lisainfo:

Annabell Dontsov
SA TÜK Lastefondi kommunikatsioonispetsialist
annabell.dontsov@lastefond.ee