SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond koos Kadrina Vallavalitsusega aitas 9-aastasele Britt Hedlynile soetada uued jalalabaproteesid. Olemasolevad proteesid olid jäänud väikeseks ning neid enam kasutada ei saanud.

Britt Hedlyn on põdenud vaskuliiti ning seetõttu on tal amputeeritud paremalt jalalt 3 varvast, vasakult jalalt aga kõik varbad. Kuna tüdruku liikumine on takistatud, vajab ta individuaalselt valmistatud silikoonist jalaproteese.

Eelmiste proteeside ostu toetas riik 90% ulatuses ning ka sel korral pöördus pere toetuse saamiseks Lääne-Viru Maavalitsuse poole. Paraku olid riigi toetusvõimalused piiratud ning uute proteeside ostu kompenseerida ei suudetud. Kuna pere ei saanud toetust kauemaks ootama jääda, võeti ühendust Lastefondiga. Fond otsustas tasuda 90% proteeside kulust ja ülejäänud 10% võttis enda kanda Kadrina Vallavalitsus ning nüüd saab Britt Hedlyn ringi liikuda juba uute Saksamaal valmistatud proteesidega.

Individuaalse jalaproteesi valmistamine on pikk protsess, võttes aega mitmeid kuid. Koostöös kliendiga valmistatakse kõigepealt kipsmudel, mille järgi tehakse prooviprotees. Seda tuleb kanda kuu aega, et veenduda proteesi sobivuses. Alles seejärel saab tellida päris proteesi. Britt Hedlyni jalaproteeside puhul kasutati ka spetsiaalseid materjale, et neid oleks võimalik kanda pikemat aega, kui eelmisi proteese.

Lastefondi toetusosa – 2525 eurot – tasuti püsiannetajate abiga.

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on laste ravitingimuste parandamiseks annetusi kogunud alates 2000. aastast ning seega üks vanimatest Lõuna-Eestis tegutsevatest heategevusfondidest. Lastefondi missioon on äratada kaaskodanikes hoolivust ja tähelepanu kõige õrnemate ja nõrgemate suhtes.