Üha enam oodatakse ettevõtetelt lisaks kasumi teenimisele ka ühiskondlikult vastutustundlikku käitumist. Seetõttu on üha rohkem leidmas kasutust mõiste ettevõtete sotsiaalne vastutus, mille üheks vormiks on teadlik annetamine.

Selles loos on kesksel kohal OÜ 7 Kohvipoissi, mis on kohviteenuseid pakkuv ettevõte. Firma juhatuse liige Vallo Tonsiveriga tehtud loo jooksul rääkisime, kuidas algas koostöö SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga ja mis üleüldiselt ajendab ettevõtet niimoodi püsivalt heategevusse panustama.

Loo autor: Kaisa Mihklepp 

Ehk oled sa mõnes Tartu Ülikooli Kliinikumi hoones viibides ostnud näiteks aparaadist kohvijoogi või mõne snäki? Kas sa ka teadsid, et nõnda oled sa aidanud toetada haigete ja erihooldust vajavate laste ravitingimusi? Nimelt annetab vastavate aparaatide omanik OÜ 7 Kohvipoissi igalt müüdud tootelt 10 senti Lastefondile.

Heategevuslik koostöö algas kolme osapoole: TÜ Kliinikumi, OÜ 7 Kohvipoissi ja Lastefondi vahel 2016. aasta aprillis. Tänaseks päevaks on heategevuslik koostöö kestnud üle kahe ja poole aasta. Selle aja jooksul on müügiautomaatide abil kogutud annetused aidanud toetada mitmeid eri valdkondi Lastefondi tegevuses. Koostöö algul suunati annetused kogemusnõustamise teenusesse TÜ Kliinikumi lasteosakondades ja Tartu erivajadustega laste vanemate tugigruppides, alates 2017. aastast on toetusprojekt toetanud spetsiaalsete ravitoidusegude soetamist haigetele lastele.

Käesoleva aasta jaanuaris andis OÜ 7 Kohvipoissi juhatuse liige Vallo Tonsiver TÜK Lastefondi strateegiajuhile Küllike Heinale üle kahe aasta jooksul raskelt haigete laste toetuseks kogunenud annetustšeki.

Mis on ettevõtte motivatsioon heategevusse panustada?

Vallo Tonsiver toob välja, et Lastefond on tänuväärne organisatsioon, mis suunab ühiskonnas raha õigesse kohta. Isiklikult leiab ta, et lastele tuleks rohkem keskenduda. „Hetkel tundub, et ühiskond lastele nii palju ei keskendu. Tähelepanu on koondatud rahvastiku teistele vanuserühmadele ja seetõttu on ka tulemus tasakaalust väljas,“ toob ta välja ning ilmestab viimast mõttega, et tegevuse ja saavutatud tulemuse vahel on seos.

Samuti toob Tonsiver välja, et inimestele tundub minevat korda võimalus oma ostuga ka väike heategu teha. „Loodame, et sellise kampaania mõjul ostetakse müügiautomaatidest ka rohkem,” nendib ta.

Kuna igalt müügiautomaadist ostetud joogilt ja tootelt annetatakse abivajavatele lastele 10 senti, siis on väikesest summast iga kuu ja aasta peale summeeritult suur abi. Nimelt annetab ettevõte igakuiselt Lastefondile  600-700 eurot, mis on märkimisväärne summa, et tagada haigete laste aitamisel järjepidevus.

Heategevuskultuur Eestis

„Maailm on muutumas. Samuti on ka Eesti inimesed altimad ja avatumad heategevuse suhtes,“ toob Tonsiver välja. „Kui varasemalt on olnud heategevuskampaaniaid, mille raames ei ole õnnestunud eesmärgiks seatud summat annetuste abil kokku koguda, siis hetkel on olukord ümber kujunemas,” arutleb ta.

Mis ajendab ettevõtet heategevusse panustama?

Tonsiver sõnab, et oluline on üks konkreetne siht valida. „Kui ettevõte suunab ja panustab heategevusse, siis see näitab eeskuju ka teistele inimestele ja ettevõtetele,“ toob ta välja. „Ettevõtte väärtus moodustub sinna kuuluvate inimeste väärtustest. Vastutustundlikkus ettevõttes tahab ka töötaja rohkem töötada,“ toob Tonsiver välja ka teise dimensiooni ning nendib, et kuna ettevõttes on enamik töötajad lapsevanemad, on laste heaolu neile väga hingelähedane ja oluline teema.

Heategevuslik käitumine on leidmas üha rohkem kõlapinda, seda nii üksikindiviidide kui ka organisatsioonide tegevuses. Kuigi ettevõtete sotsiaalne vastutus ei kuulu otseselt organisatsiooni põhieesmärkide hulka, oodatakse nii firmadelt kui ka ühiskonna liikmetelt tagasi mingit panust. Kui veel hiljuti oli teadlik annetamine üsna võõras, siis aastatega on see muutnud ja üleüldine heategevuskultuur on organisatsioonides süvenenud.

Ehk innustab see Sind TÜ Kliinikumi hoonetes kohvi või snäkke ostma ja tegema nii ka ühe väikese heateo. Vastavad 7 Kohvipoisi aparaadid leiab kõikidest kliinikumi hoonetest: polikliinikust (Puusepa 1a), psühhiaatria- ja nahakliinikust (Raja 31), ühendlabori-geneetikakeskusest (Puusepa 2), kõrvakliinikust (Kuperjanovi 1), kopsukliinikust (Riia 167), lastekliinikust (Lunini 6) ning kliinikumi peahoonest (Puusepa 8). Kõik need on varustatud ka spetsiaalsete kleepsudega, mis viitavad heategevuslikule panusele.