Toetuse suurus: kuni 120 000 eurot aastas

Toetamise aeg: juuni 2018–detsember 2019*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond toetab SA Tartu Ülikooli Kliinikumis loote kõrge kaasasündinud arenguanomaalia võimaluse korral rasedate NIPT (non-invasive prenatal testing) testi ehk sünnieelse testi läbiviimist ema verest loote kromosoomhaiguste riski hindamiseks. Lastefond maksab toetuse välja igakuiste arvete ja aruandluse alusel testi tootjale.

Tegemist on raseda mitteinvasiivse loote DNA-uuringuga, milleks läheb vaja 10 ml ema veeniverd. Testiga on võimalik tuvastada kõige sagedasema kolme trisoomia ehk Down’i (trisoomia 21), Edwards’i (trisoomia 18) ja Patau sündroomi (trisoomia 13) risk raseduse varases järgus.

NIPT toetatakse vaid juhul, kui raseduse I trimestri sõeluuringu tulemus näitab kõrget riski loote kromosoomhaiguseks, st järgmistel juhtudel:

  • kombineeritud testi alusel tõenäosus trisoomia 21, 18 ja 13 lapse sünniks vahemikus 1:11 kuni 1:100 või II trimestri vereskriiningu alusel on risk kõrgem kui 1:270;
  • eelneva raseduse ajal on sünnieelselt diagnoositud trisoomia;
  • eelmisel lapsel on diagnoositud trisoomia;
  • kombineeritud risk trisoomia 21, 18 ja 13 lapse sünniks suurem kui 1:1000 IVF ehk kehavälise viljastamise rasedusega ja kaksikrasedusega naistel;
  • erandjuhud.

Lastefond on toetust jaganud alates 2018. aasta juunikuust, ent alates sama aasta novembrist hakatakse välismaise NIPT-testi kõrval kasutama Eesti teadlaste välja töötatud testi NIPTIFY. See tähendab, et kui seni saatis Tartu Ülikooli Kliinikum kõik testid analüüsimiseks väljapoole Eestit, siis edaspidi analüüsitakse teste, va mitmikraseduste puhul, Tartus Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse täppsimeditsiini laboris, kus NIPTIFY ka välja töötati.