Nii 16-aastasel Vendo Mihklil, 18- aastasel Jekaterinal kui ka 17-aastasel Yanal on diagnoositud luupus ehk noorte liigesepõletik. Tegemist on eluaegse haigusega, mida saab kontrolli all hoida ravimiga, mida Eesti Haigekassa ei hüvita.

Vendo Mihkel, Jekaterina ja Yana põevad haigust, mida iseloomustab krooniline autoimmuunse tekkega põletik mitmetes organites. Lisaks kahjustuvad nimetatud haigusega lastel tihti nahk, liigesed ja närvisüsteem. Pea kõigil, kes põevad luupust juba alates lapseeast, kujuneb neerukahjustus ning haigus võib haarata ka kopsusid, luuüdi, maksa ja põrna.

Tegemist on eluaegse haigusega, kuid seda saab õige raviga kontrolli all hoida ja vältida erinevaid kahjustusi. Selleks vajavad kõik kolm last järjepidevat ravi preparaadiga Cellcept, mida Eesti Haigekassa ei kompenseeri.

Käesolevaks ajaks on Vendo Mihkel saanud Cellceptiga ravi ligi kuus aastat ning tänu on ravimile on poisi haigus pidurdunud ja tal ei ole välja kujunenud neerukahjustust. Hetkel saab Vendo Mihkel lisaks Celleceptile veel bioloogilist ravi. Eesti Haigekassa poolt rahastamata ravimi jätkumine on kombinatsioonravis väga oluline, sest kõigil poisile manustatud ravimitel on oma toime erinevatele haigusprotsessi lülidele.

Yana on saanud Cellcepti ravi poolteist aastat, mille tulemusel ei ole ka temal kujunenud raskes astmes neerukahjustust. Lisaks saab Yana ka bioloogilist ravi, mille kõrval on Celleceptiga jätkamine oluline, sest selle toime on bioloogilise ravi omast erinev ja neid kasutatakse luupuse haigetel vajadusel koos.

Jekaterina analüüsides esinesid enne Cellcepti raviga alustamist püsivalt kõrged põletikunäitajad ja positiivsed autoantikehad. Tüdruk on saanud Cellceptiga ravi alates 2012. aasta algusest ning ravimil on olnud algusest peale Jekaterina tervisele oluline positiivne raviefekt. Kuigi haigus on tänu ravimile saadud kontrolli alla, on ravi jätkamine oluline haigusprotsessi kontrollimiseks, et vältida edaspidise organkahjustuse teket ja süvenemist.

Eesti Reumatoloogia Seltsi juhatus on olnud Cellept ravi kompenseerimise osas haigekassa esindajatega diskussioonis, kuid hetkeseisuga ei ole selles vallas arenguid toimunud. Seega otsustas TÜK Lastefond pikendada laste toetusperioodi, hüvitades heade annetajate ja koostööpartnerite toel 90% ravimi maksumusest. Fond toetab järgmise aasta jooksul Vendo Mihklit 350 euroga, Yanat 738 euroga ning Jekaterinat 385 euroga. Vendo Mihkli ravimi eest aitab tasuda lisaks TÜK Lastefondile ka 300 euroga kohalik omavalitsus.