SA TÜ Kliinikumi Lastefond aitas TÜK lastekliinikule soetada 500 eurot maksva logopeedide testi, mis aitab hinnata lapse varast kõne arengut.

Test nimega Symbolic Play Test Complete Set on populaarne standardiseeritud hindamisvahend, mis võimaldab logopeedidel läbi mängu kindlaks määrata 1-3-aastase lapse varase kõne arengu ning see sobib kasutamiseks erineva emakeelega laste puhul. Tulemuste alusel saab perekonda nõustada ning vajadusel jätkata kompleksse uuringuga.

Test koosneb neljast erinevast kindlas järjekorras üksteisele järgnevast situatsioonist, mis luuakse lapsele atraktiivse miniatuursete mänguasjade komplektiga. Iga loodud situatsioon võimaldab logopeedil jälgida, kas ja kuidas laps nende mänguasjadega tegutseb, kuidas nende esemete igapäevast otstarvet tunneb ja neid käsitleb.

“Selline mängusituatsioonide jälgimine annab logopeedile võimaluse hinnata objektiivselt lapse varase funktsionaalse mängu oskust ja sümbolmängu,” selgitab TÜK lastekliiniku logopeed Raili Mäll.

Veidi üle 500 eurot maksvat testi vajavad aastas hinnanguliselt 250 last.