astefond toetas ligi 3000 euroga TÜ Kliinikumi lastekliiniku psühholoogide ja logopeedide tööks vajalike testide ostu, mis võimaldavad teaduspõhiselt hinnata laste keelelist arengut ja psühholoogilisi probleeme.

Lastekliiniku logopeedid said fondi toel endale kaks testi – NRDLS 4 (New Reynell Developmental Language Scales) ja EVT-2 (ExpressiveVocabulary Test). Logopeed Inna Maratsi sõnul on need mõlemad logopeedide igapäevased diagnostilised töövahendid, mida kasutatakse väga palju – aastas konsulteeritakse lastekliinikus 950 logopeediliste muredega last. Nimetatud testid võimaldavad kiirelt välja selgitada, kas lapsel esineb kõrvalekaldeid kõne ja keele arengus ning milliseid valdkondi on edaspidi vaja täpsemalt uurida.

Reynelli test on üks levinumaid teste, mille abil saab hinnata laste kõne arengut vanuses 2,5 – 7,5 aastat. Skaalad mõõdavad nii kõne ja keele kasutust kui mõistmist. Testi tulemustest lähtuvalt saab vanemaid esmaselt nõustada. Testi on lastekliinikus kasutatud juba üle kümne aasta, kuid seni kasutusel olnud versioon on ajapikku vananenud ning kliinik vajas selle uut täiendatud väljalaset.

Laste sõnavara hindamise test EVT-2 aitab mõõta ekspressiivset sõnavara lastel alates vanusest 2,5 aastat ning sobib kasutamiseks ka noorukitel. Ka see test on lastekliinikus juba varasemalt kasutusel, kuid senistest kahjuks enam ei piisa. “Lastekliinikus on tööl viis logopeedi ja nimetatud testide vähene hulk raskendab igapäevast tööd, sest sageli on sama testi vaja erinevatel logopeedidel ühel ja samal ajal,” selgitab Inna Marats.

Lastekliiniku psühholoogid said endale aga kaks täiest uut testi, mida neil varem ei olnud, kuid mis mujal maailmas on väga palju kasutatud – TEA-CH ja BASC-2.

Laste tähelepanu test TEA-CH mõõdab 6-15-aastaste laste tähelepanu erinevaid aspekte, aitades psühholoogidel paremini kindlaks teha, millised tähelepanu aspektid on probleemsetel lastel enam häiritud. Vastavalt sellele saab anda ka soovitusi probleemi lahendamiseks või leevendamiseks.

Laste käitumise hindamise süsteem BASC-2 on mitmedimensionaalne ja mitmest osast koosnev test, mis võimaldab saada detailsema ülevaate lapse, nooruki ja täiskasvanu käitumisest ja emotsionaalsest seisundist.

“Tegemist on küsimustikuga, mida saavad lisaks lapsele endale täita ka lapsevanemad ja õpetajad ning mis aitab psühholoogidel kaardistada lapse probleemseid valdkondi,” lisab lastekliiniku kliiniline psühholoog Mairi Männamaa.