Möödunud nädalal toimus Võrtsjärvel Valma puhkelaagris MTÜ Skolioosiseltsi Katharina eestvedamisel skolioosihaigetele lastele ja noorukitele suunatud suvelaager, mille toimumisele aitas heade annetajate toel 1400 euroga kaasa SA TÜK Lastefond. 

Laagri sihtrühmaks olid skolioosi deformatsiooni diagnoosiga lapsed ja noorukid, vanuses 10 kuni 18 eluaastat. Laagrist võtsid osa 25 last, see aasta 18 tüdrukut ja 7 poissi. 

Suvelaagri eesmärk oli välja töötada igale lapsele oma individuaalne skolioosispetsiifiline harjutuskava või kinnitada ja täiendada olemasolevat programmi. Lisaks anda teavet skolioosi kui haigusseisundi kohta, õpetada lapsi antud seisundiga toime tulema ning luua tugivõrgustik lastele ja lapsevanematele. 

Eelviimasel laagripäeval toimus kohalviibinud ja üle Eesti saabunud füsioterapeutidele ja taastusraviarstidele Schrothi teraapia kursus Baltikumi ainsa ISST Schroth instruktori Silvija Bumane-Sila juhendamisel. Käsitleti ADLi (activities of daily living), skolioosi kõrgete torakaalkurvide ning opereeritud patsientide ravi. Kohal oli 16 füsioterapeuti ja taastusraviarsti, samuti skolioosiseltsi ortoosimeister. Laagris viibinud lapsed said osa kursuse praktilisest osast, kus õppisid vastavalt oma skolioosimustrile siirdumisi ning ADL tegevusi. 

Laagri personaliks oli see aasta 5 koolitatud ja Schrothi sertifikaadiga füsioterapeuti, kes tegelevad intensiivselt skolioosihaigete lastega ning kes olid samas meeskonnas ka möödunud aastal toimunud suvelaagris. Laagrilaste psühholoogiliseks toetamiseks oli kaasatud ka psühholoog ja loovterapeut, Liisi ja Julia, samuti külastas laagrit kahel hommikupoolikul joogatreener Marju. Tantsutreener Kristiina õpetas lastele keerulisemaid samme ning sel aastal liitus korraldusmeeskonnaga kasvataja rollis suure laagrikorraldamise kogemusega Valmar Ammer.

Laagrijärgsed emotsioonid kajastuvad kõige paremini tagasiside-küsimustikes nii lastelt, lastevanematelt kui ka füsioterapeutidelt: 

  • Väga tore laager oli! Aitäh teile! Ja lapsi juba ka rohkem osalemas, mis heameelt tegi.
  • Mis selle laagri puhul minu jaoks silma paistis, oli tüdrukute ettekanne. See, kuidas nad jagasid oma kogemusi skolioosiga ja korsetiraviga oli väga vahetu ja südamlik ning sellest tuli välja ka laagrite sotsiaalse osa väärtus
  • Schroth-teraapias olid kõik lapsed tublid, aga arenguruumi on veel kõigil. Selleks, et harjutustest kasu oleks, peab järjekindlalt harjutusi sooritama.
  • Tüdrukud näitasid üles äärmist vaprust, rääkides oma lugusid kõigi ees. 
  • Väga suurt rõõmu tegi kui peaaegu kõik lapsed ütlesid, et leidsid see aasta laagrist uusi sõpru. 

Haigetele lastele ja nende peredele suunatud ühisüritusi ja koolitusi on võimalik toetada, tehes ülekanne SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele ja lisades selgituseks „ühisüritused“:

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

MTÜ Skolioosiselts Katharina – ilusa selja nimel tegutsev selts – on sõltumatu vabatahtlik mittetulunduslik ühendus. Seltsi eesmärk on lülisamba deformatsiooniga, eeskätt skolioosi haigete ühendamine, nende lapsevanemate liitmine, meditsiinipersonali teadmistaseme hoidmine, antud haigusseisundiga seotud erialase teadustöö koordineerimine ja omavaheliste suhtlemise ning koostöö edendamine.