SA TÜ Kliinikumi Lastefond toetab 1400 euroga Tartu Herbert Masingu kooli poolt korraldatavat üle-eestilist konverentsi “Tabamata mure”, mis keskendub laste kiindumushäiretele.

Konverentsi eesmärgiks edendada erivajadustega lastega tegelevate spetsialistide koostööd ning anda neile vajalikke teadmisi kiindumushäire esinemisest ühiskonnas. Ühtlasi jagatakse sotsiaal-, hariduse, tervishoiu ja asendushoolduse valdkonnas tegutsevate spetsialistidele praktilisi näpunäited kiindumushäirega toimetulemiseks oma töös.

Tartu Herbert Masingu kooli direktori Tiina Kallavuse sõnul on käesoleval hetkel töö kiindumushäire all kannatavate lastega puudulik ning probleemide märkamata jätmine põhjustab raskusi laste toimetulekus nii kodus, koolis kui ka lasteaias.

“Iseäranis suur on probleem asendushooldusel viibivate laste puhul, kellel esineb tavapärasest
enam probleeme nii käitumises kui õpioskustes. Üle-eestiline konverents, kuhu on koondatud kogu erivajadusega last ümbritseva võrgustikuliikmed, annab võimaluse antud probleemile tervikliku käsitluse ja lahenduse tekkeks,” selgitab direktor.

Kiindumushäirega lapsel puudub võime pidurdada või muuta tunnet või impulssi, kui see on kord tekkinud ning ta ei suuda emotsionaalset energiat kaua endale hoida ega stabiliseerida.

Konverentsil astuvad üles tunnustatud tippspetsialistid nii Eestist kui mujalt: kliiniline lastepsühholoog Airiin Demir, lastearst ning laste- ja noortepsühhiaater Anne Daniel-Karlsen, etoloog ja zoosemiootik Aleksei Turovski Eestist ning Taani psühholoog ja terapeut Niels Peter Rygaard.

Lastefondi toetus katab esinejate töötasud ning transpordi- ja tõlkekulud.

Konverentsist saab lähemalt lugeda Tartu Herbert Masingu kooli kodulehelt.