Väga paljud inimesed küsivad üritustel münti Lastefondi annetuskastidesse libistades, kuhu tema raha ikkagi läheb ja kes sellest abi saab, või sootuks kahtlevad, kas tema rahatähest piisavalt kasu on. Annetatakse vastavalt võimalusele, sisetundele ja rahakotis leiduva sularaha hulgale. Üksikannetus tundub paljudele tühine summa, mille eest ei saa poestki suurt midagi. Kuid heategu ei tohigi olla kammitsev  –  igal annetajal  on oluline roll, sest mida rohkem on teisi samasuguseid lahkeid inimesi, kes ei pea paljuks münti ära kinkida, seda suurem on kogunev summa ning seda rohkemaid abivajajaid on võimalik toetada.

Leidmaks võimalusi veelgi enam aidata, kujuneb käimasolev 2016. aasta Lastefondi jaoks püsiannetajate kaasamise aastaks. See tähendab, et nüüd keskendume enamikes oma tegevustes ja samuti  põhikampaanias püsiannetuste ning püsiannetajaskonna suurendamisele, et üheskoos veelgi rohkem toetust vajavaid lapsi ja nende vanemaid aidata.

Tuhatkond Lastefondi püsiannetajat teevad igas kuus ühe heateo
Lastefond planeerib oma tööd olemasolevale eelarvele tuginedes, mille tuludest moodustab märkimisväärse osa igakuine püsiannetajate abi. Tänase seisuga laekub 965-lt püsiannetajalt kuus kokku üle 5300 euro. Selle eest oleme kõigile püsiannetajatele väga tänulikud ja loodame, et nad jäävad meiega veel pikaks ajaks. Kuigi kogunev summa tundub suur, on Lastefondi algusaastatega võrreldes kasvanud ka toetuse saajate hulk. Ainuüksi igakuiselt saab hetkel fondi kaudu toetust sadakond last. Oleme viimasel kolmel-neljal aastal teinud väga palju tööd selleks, et leida üles abivajavad pered erinevatest Eestimaa nurkadest ning olles lõpuks nendeni ka jõudnud, ei tahaks võimaluste puudumise tõttu ära öelda neile abivajajatele, kelle puhul on kõik meie poolt paika pandud kriteeriumid täidetud. Sellise olukorra vältimiseks ongi vajalik püsiannetajaskonna kasvatamine, sest igakuine kindel sissetulek võimaldab fondil säilitada järjepidevust toetuste jagamisel.

Mida püsiannetajate abiga korda saadetakse? Soetatakse diabeedihaigetele lastele insuliinipumpasid, tasutakse sügava ja raske puudega laste erilasteaia kohamaksud, ostetakse spetsiaalseid toidusegusid ja invaabivahendeid, rahastatakse füsioteraapiat. Need on vaid mõned näited, kuidas püsiannetajad igakuiselt abivajavaid lapsi aitavad. Siia nimekirja lisanduvad veel muud aasta jooksul lisanduvad toetused, näiteks kogemusnõustamise rahastamine, ravimite ostmine, hoiukodu ja asenduskodu teenuse finantseerimine ning palju muud, mida lastel ning neid hooldavatel vanematel vaja läheb, kuid oma ega riigi rahakott ei võimalda.

Püsiannetajad ei pea muretsema piisava sularaha tagavara üle rahakotis, nende kontolt mahaminev summa vastab inimese võimalustele ja valikutele. Samuti ei tasu end lasta heidutada kartusest, et mida selle paari euroga ikka ära teha annab. Häid inimesi on palju ja koos suudetakse nii mõndagi korda saata. Nii on ka meie ülesanne Lastefondis sellel aastal need head inimesed üles leida, et koos tunda rõõmu andmisest ja aitamisest.

 

Küllike Saar, Lastefondi nõukogu esimees